Lausunto sisäministeriölle 30.8.2023 (216/03.01.00/2023) Ari Korhonen

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi siviilivalmiusneuvottelukunnasta

Kuntaliitto katsoo asetuksen siviilivalmiusneuvottelukunnasta tarpeelliseksi. Myös neuvottelukunnan kokoonpano on riittävän kattava.

Neuvottelukunta voi asettaa asetuksen 4 §:n mukaisesti jaostoja. Kuntaliitto painottaa, että häiriötilanteissa myös yksittäisten kuntien edustus ja etenkin suurten kaupunkien rooli voi olla tärkeä häiriötilanteen hallinnan, tilannekuvan ja tiedonvaihdon näkökulmasta. Kaupunkien ja kuntien osallisuus voidaan mahdollistaa asetuksen nojalla jaostojen kautta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Miira Riipinen                            
johtaja, yhdyskunnat ja ympäristö              

Ari Korhonen
kehittämispäällikkö

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!