#KUNTAMATKALLA - Matkaopas kuntien muutokseen:

Lempäälä luo eettistä koodia

Lempäälässä aloitettiin eettisen koodin valmistelu jo edellisen valtuustokauden aikana.

- Päätimme ottaa heti käyttöön sidonnaisuusilmoitukset kuntalain tulevia velvoitteita ennakoiden. Samalla päätettiin eettisen koodin valmistelusta koko kunnan käyttöön, toteaa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Riina Aspila.

Uuden valtuustokauden #Kyllä-strategiassa puhutaan avoimuudesta. Tarkoituksena on, että ensin koko valtuusto ja luottamushenkilöorganisaatio sitoutuu yhdessä luotuihin toimintamalleihin, joilla edistetään hyvän päätöksenteon kulttuuria ja toiminnan läpinäkyvyyttä.

- Kun näihin yhteisiin pelisääntöihin on sitouduttu organisaation johdossa, tulevat ne työn perustaksi myös meille kaikille, korostaa kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Lempäälän kuntastrategia #Kyllä antaa hyvän pohjan eettiselle koodille, sanoo valtuuston puheenjohtaja Riina Aspila.
Lempäälän kuntastrategia #Kyllä antaa hyvän pohjan eettiselle koodille, sanoo valtuuston puheenjohtaja Riina Aspila.

Koodistoa on käsitelty työryhmissä ja valtuustoryhmissä. Työskentelyn lopputuloksena ei ole pelkästään huoneentaulu, vaan tärkeätä on koko porukan keskustelu ja sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin. Valtuusto keskusteli huolella työskentelytavoista sekä siitä, miten toiminta voi näyttäytyä kuntalaisille.

Huoneentaulussa otetaan kantaa niin kokouskäyttäytymiseen kuin esteellisyyksien huomioonottamiseen ja sidonnaisuuksiin. Myös vieraanvaraisuus ja mahdolliset ongelmatilanteisiin puuttumiset on huomioitu.

- Haluamme, että kuntalaiset voivat luottaa meihin päätöksentekijöinä. Tällä ohjeistuksella tuomme näkyväksi arvopohjan, joka on aina toimintamme taustalla, painottaa Aspila.

- Työ ei pääty tähän, vaan jatkamme valtuutettujen osaamisen systemaattista kehittämistä Kuntaliiton taitokehikon mukaisesti.

Eettisen koodin huoneentaulu ei ole itsetarkoitus, vaan työskentelyn aikana käytävä laaja keskustelu antaa paljon eväitä käytännön kuntaelämään.
Eettisen koodin huoneentaulu ei ole itsetarkoitus, vaan työskentelyn aikana käytävä laaja keskustelu antaa paljon eväitä käytännön kuntaelämään.

 

Eettisiä kuntajohtajia etsimässä

Liina Tiaisen Kuntamatkalla-sarjan kirjoitus (26.10.2018).

narrow

#KUNTAMATKALLA - Matkaopas kuntien muutokseen

Kunnissa tapahtuu nyt paljon, ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Tästä muutoksesta - kokemuksista ja suunnitelmista – kertoo Matkaopas kuntien muutokseen, joka tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön.

narrow