Tilannekuvaselvitys asiakas- ja potilastietojärjestelmistä

Tilannekuva vuoteen 2025

AKUSTI-foorumin tuottamassa asiakas- ja potilastietojärjestelmien (APTJ) tilannekuvaselvityksellä 2019-2025 kuvattiin valtakunnallisesti lyhyen ja keskipitkän aikavälin muutoksia APTJ-markkinassa terveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon osalta. Selvitykseen kuuluneessa riskianalyysissä tunnistettiin myös keskeisimmät riskit, analysoitiin niiden todennäköisyyttä ja vaikutusta, sekä koottiin keskeiset toimenpide-ehdotukset niiden hillitsemiseksi.

Lyhyellä aikavälillä keskeisimmät muutokset ovat seurausta Apotti-hankkeesta, tietojärjestelmien konsolidoinneista, yhtenäistämishankkeista sekä yksittäisistä järjestelmäpäivityksistä. Keskipitkällä aikavälillä suurimmat vaikutukset ovat seurausta tietojärjestelmien yhtenäistämishankkeista: Keski-Suomen APTJ –kilpailutuksesta sekä Kaari-hankkeen järjestäytymisestä.

Merkittävimmiksi arvioidut riskit voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen: järjestelmäkehitys, resursointi, hankinta ja kokonaisuuden hallinta.

Riskienhallinnassa vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia olivat mm.

  • Viestitään aktiivisesti tulevista tarpeista toimittajille
  • Syvennetään päätöksentekijöiden ymmärrystä kehittämisen hyödyistä ja lisätään sidosryhmäyhteistyötä
  • Kehitetään sopimusohjausta ja lisätään sidosryhmäyhteistyötä
  • Lisätään muutos- ja projektijohtamisen kyvykkyyttä yhdessä

Selvityksessä tuotetut materiaalit löydät linkitettyinä tältä sivulta.

tags
Timo Ukkola

Etunimi
Timo
Sukunimi
Ukkola
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2091
Kännykkä
+358 50 528 7706
Vastuualueet
  • Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI:n toimintaa tukevan Kuntaliiton sihteeristön tehtävät.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sote-yksikkö
Twitter-tili
Karri Vainio

Etunimi
Karri
Sukunimi
Vainio
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2374
Kännykkä
+358 50 387 1620
Vastuualueet
  • Sote-rakenneuudistus
  • Sähköinen tiedonhallinta ja tietojärjestelmäratkaisut
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sote-yksikkö
Twitter-tili