Jakoavain - työkalu sote-uudistuksen vaikutuksista

 

Kuntaliitto on työstänyt kunnille sote-uudistuksen vaikutusten arvioinnin ja taloussuunnittelun tueksi apuvälineen, jonka nimi on Jakoavain. Se on excel-työkirja, joka auttaa kuntia arvioimaan soteuudistuksen vaikutuksia kuntien tuloslaskelman eriin vuonna 2023-27.

Jakoavaimella voit myös simuloida esimerkiksi sote-kulujen muutoksen vaikutusta kunnan talouden tasapainoon ja uuden kunnan valtionosuuksiin (muutosrajoitin).

Jakoavaimen pohjana ovat soteuudistus.fi -sivuilta löytyvät valtiovarainministeriön rahoituslaskelmat, kuntien tilinpäätöstiedot sekä Tilastokeskuksen väestötiedot. Jakoavain on vapaasti kaikkien käytettävissä ja sitä voi muokata omiin tarpeisiinsa lisää. Jakoavainta päivitetään aina ministeriön julkaisemien laskelmien päivittyessä.

 

Taustaa sote-uudistuksesta

Sote-uudistus siirtää vuoden 2023 alussa yli puolet kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista maakunnille. Samalla maakuntiin siirtyvät myös vastaavaan toimintaan liittyvät asiakasmaksut sekä siirtyviä nettokustannuksia vastaava määrä verorahoitusta. Kunnilta vähennettävät tuloerät muodostuvat siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionosuudesta, kuntien yhteisöverosta ja kunnallisverosta. Vähennettävien erien suuruus täsmentyy laskelmien päivittyessä. Lopulliset siirtolaskelmat tehdään loppuvuonna 2023 kuntien raportoimien vuosia 2021 ja 2022 koskevien keskimääräisten kustannusten perusteella. Rahoituksen siirtolaskelmat saadaan kuntien Valtiokonttorille raportoimista taloustiedoista.

Tutustu aiheeseen lisää: Talousraportoinnin tärkeys sote-uudistuksessa

Koko maan tasolla uudistus on kustannusneutraali, sillä kuntataloudesta lähtee yhtä suuri määrä kustannuksia ja tuloja pois. Yksittäisissä kunnissa tilanne ei ole kuitenkaan sama, sillä kuntakohtaisesti siirtyvät kustannukset ja tulojen vähennykset eivät vastaa toisiaan. Uudistuksesta aiheutuvia kuntakohtaisia eroja tasoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä tasauksilla ja rajoittimilla. Tästä huolimatta uudistus muuttaa lähes kaikkien kuntien taloutta ja talouden tasapainoa. Pidemmällä aikavälillä uusi tehtävänjako kuntien, maakuntien ja valtion välillä tulee vielä muuttamaan uuden kunnan toimintoja monella eri tapaa johtuen mm. kuntien erilaisista investointitarpeista.

 

Aiheesta lisää:

 Kunnasta maakuntaan -opas

Opas: Kunnasta maakuntaan - siirtymäkauden järjestelyt

Kuntaliitto tukee kuntia ja alueita sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa.

lateral-image-left
tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta