Verotus

Verotus

Kunnat ovat merkittävä veronsaajaryhmä, kunnallisveron jako-osuus on noin 60 prosenttia tuloveroista ja yhteisöveroistakin kunnille ohjautuu vajaa 30 prosenttia (vuosina 2012–2015). Kunnat ovat lisäksi ainoat veronsaajat kiinteistöverosta.

Kuntien tuloista verotulojen osuus on keskimäärin puolet, joten verotuksella on merkittävä vaikutus kuntatalouteen. Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöveron osuudesta sekä kiinteistöverosta.

Kunta on myös verovelvollinen, sillä kunnat ovat liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollisia ja joskus myös tuloverovelvollisia. Lisäksi kunnat joutuvat maksamaan tietyin poikkeuksin varainsiirtoveroa hankkimistaan arvopapereista.

Verotus-sivustolla käsittelemme seuraavat asiat:

1. Verotulojen ennustaminen

2. Kuntien veroprosentit 

3. Arvonlisäverotus 

4. Tuloverotus 

5. Kiinteistöverotus

6. Verotukseen liittyvä lainsäädäntö 

Lisää aiheesta Kuntaliiton verkkopalvelussa:

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags