Tilinpäätösanalyysit

Tämä sivu sisältää analyysiä ja tietoa kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien tilinpäätösluvuista, tilipäätöksen taloudellisista tunnusluvuista sekä tulos- ja rahoituslaskelmista.

Yleissilmäys talouteen

Aikasarjapalvelu: Kuntien tilinpäätökset sekä kuntavertailut vuodesta 2000 alkaen (PBI)

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätös 2022

Tiedote 22.2.2023

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätös 2021

Tiedote 7.2.2022

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätös 2020

Tiedote 10.2.2021

 

Tulos- ja rahoituslaskelmat vuosilta 2010–2021

Tiedostot sisältävät kuntien, kuntayhtymien sekä näiden yhteenlasketut tulos- ja rahoituslaskelmat vuosilta 2010–2021. Vuodesta 2021 alkaen tiedot perustuvat Valtiokonttorin keräämiin tilinpäätöstietoihin. Aiemmat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Kuntataloustilaston tietoihin.

Kuntien ja kuntayhtymien keskinäiset erät on eliminoitu vähentämällä toimintamenoista ja -tuloista kuntien laskelmassa myyntitulot muilta kunnilta, kuntayhtymien laskelmassa myyntitulot muilta kuntayhtymiltä sekä koko kuntasektorin laskelmassa lisäksi kuntayhtymien myyntitulot kunnilta ja kuntien myyntitulot kuntayhtymiltä. Lisäksi on eliminoitu kuntasektorin sisäisiä lainoja.

Taseet

Tiedostossa on esitetty kuntien, kuntayhtymien sekä kuntakonsernien tasetilit vuosilta 2007–2020. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Taloustilaston tietoihin.

Sote-uudistus

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.