Kirjoittaja on sote-muutosjohtaja Kuntaliitossa.

Twitterissä: @tarjamyllarine5

Kirjoittaja

Opiskeluterveydenhuollon opas on uusittu vuonna 2020 ja päivitetty alkuvuodesta 2021. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 16.4 2021 opiskeluterveydenhuollosta kuntainfon taatusti havahduttavalla otsikolla ”Opiskeluterveydenhuoltoon uudet henkilöstömitoitussuositukset”. Päivitettyyn

Kirjoittaja

Under den pågående coronakrisen talas det allt oftare om den vård- och serviceskuld som epidemin kommer att ge upphov till. Vård- och serviceskulden ses ofta som långa operationsköer inom den specialiserade sjukvården eller väntetider och överskridande av maximala väntetider för icke-brådskande vård

Kirjoittaja

Koronavirus haastaa koko yhteiskunnan ja kaikki toimialat myös kunnissa. Normaalin elämän rajoitukset koskevat jokaista kuntalaista jollakin tavalla. Ikäihmisten arki on muuttunut perusteellisesti, kun kaikkia yli 70-vuotiaita koskee velvoite pysyä mahdollisuuksien mukaan erillään kontakteista

Edellistä maakuntavalmistelua ei saatu maaliin. Tuloksena käteen jäi yrityksen ja erehdyksen kautta oppeja, jotka nykyinen hallitus toivottavasti huomioi. Yksi selvästi huomioitu asia on kuntien yleisen toimialan perustuslaillinen suoja. Perustuslakivaliokunta totesi alkuvuodesta, että kunnat voivat