Kirjoittaja on sote-muutosjohtaja Kuntaliitossa.

Twitterissä: @tarjamyllarine5

Kirjoittaja

Opiskeluterveydenhuollon opas on uusittu vuonna 2020 ja päivitetty alkuvuodesta 2021. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 16.4 2021 opiskeluterveydenhuollosta kuntainfon taatusti havahduttavalla otsikolla ”Opiskeluterveydenhuoltoon uudet henkilöstömitoitussuositukset”. Päivitettyyn

Kirjoittaja

Under den pågående coronakrisen talas det allt oftare om den vård- och serviceskuld som epidemin kommer att ge upphov till. Vård- och serviceskulden ses ofta som långa operationsköer inom den specialiserade sjukvården eller väntetider och överskridande av maximala väntetider för icke-brådskande vård

Kirjoittaja

Koronavirus haastaa koko yhteiskunnan ja kaikki toimialat myös kunnissa. Normaalin elämän rajoitukset koskevat jokaista kuntalaista jollakin tavalla. Ikäihmisten arki on muuttunut perusteellisesti, kun kaikkia yli 70-vuotiaita koskee velvoite pysyä mahdollisuuksien mukaan erillään kontakteista

Edellistä maakuntavalmistelua ei saatu maaliin. Tuloksena käteen jäi yrityksen ja erehdyksen kautta oppeja, jotka nykyinen hallitus toivottavasti huomioi. Yksi selvästi huomioitu asia on kuntien yleisen toimialan perustuslaillinen suoja. Perustuslakivaliokunta totesi alkuvuodesta, että kunnat voivat

Kirjoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt kuntien näkemyksiä sote-palvelujen tuottajana tulevissa rakenteissa. Kunnille osoitetussa kyselyssä esitettiin neljä erilaista vaihtoehtoa: oikeus tuottaa palveluja ilman, että maakunnalla olisi harkintavaltaa silloin, kun laissa olisi määritelty

Kirjoittaja

Kuntaliitto julkaisi äskettäin koosteen sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenoista vuonna 2018. Kooste kattaa 52 suurinta kuntaa sekä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät. Tietoja on koottu jo 15 vuoden ajan. Vuoden 2018 tiedot

Kirjoittaja

Viime päivien kuumin puheenaihe on ollut vanhustenhuolto ja siinä havaitut puutteet. Keskustelun tuoksinassa on usein unohtunut se, mitä on tapahtunut: yritysten räikeitä, tietoisesti tehtyjä lupaehtojen ja sopimusten rikkomisia. Valvonta on pettänyt, vaikka sitä tehdään kolmella eri tasolla

Kirjoittaja

Mikä yhdistää neurokirurgisia leikkauksia, tehostettua kotiutusta ja kuntouttavaa työtoimintaa? Ensimmäinen ajatus on, että ei mikään. Yhteistä on ainakin se, että näiden palvelujen järjestämiseen käytetään kunnissa ja kuntayhtymissä palveluseteliä. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu