Tarja Myllärinen 27.2.2020:

Hankehumpasta letkajenkkaan - hankehakuja meneillään ja uusia tulossa

Tarja Myllärinen

Hallitus suuntaa yhteensä 210–215 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen ja toiminnan tehostamiseen: 120 miljoonaa euroa sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun, 70 miljoonaa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeisiin ja 20–25 miljoonaa euroa muihin kehittämishankkeisiin.

Hakijoita opastetaan yhteensä 107 sivun verran tekemään hankehakemus, joka istuu annettuihin raameihin. Ne ovat onneksi varsin sallivat ja mahdollistavat sen kehittämistyön jatkamisen, jota kunnissa ja kuntayhtymissä tehtiin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa ja mitä uudistuksen tässä vaiheessa kannattaa jatkaa.

Hankeoppaan mukaan sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun valtionavustusta voidaan myöntää palvelujen järjestämisen ja tuottamisen toimintamallien yhtenäistämiseen, palveluverkon selvittämiseen ja suunnitteluun, palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn, johtamisen ja tiedolla johtamisen kehittämiseen sekä ICT-ratkaisujen yhtenäistämiseen. Sopii kysyä, mihin kaikkeen 120 miljoonaa euroa riittää?

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman vuoden 2020 haussa painotetaan peruspalveluiden saatavuutta edistäviä toimenpiteitä, jotka samalla tukevat hallitusohjelman mukaisen hoitotakuun tiukentamisen mahdollisuuksia. Tänä vuonna jaossa olevaa 70 miljoonaa voi käyttää vuosina 2020–2022.

Kunnissa ja alueilla tehtävän hankevalmistelun vaikeusastekerrointa lisää se, että sosiaali- ja terveysministeriö lupaa vahvistaa vuosien 2021 ja 2022 täydentävien hakujen painotukset ja enimmäismäärän viimeistään syksyllä 2020 ja syksyllä 2021. Suunnittelepa siinä sitten alueesi näkökulmasta johdonmukaisesti etenevää hankekokonaisuutta!

Eikä tässä vielä kaikki. Työelämän kuntouttaviin palveluihin, mielenterveysosaamiseen ja itsemurhien ehkäisyyn, lastensuojelun kehittämiseen sekä työkyvyn ja työllistymisen tuen matalan kynnyksen palveluihin avataan Tulevaisuuden terveyskeskus -ohjelman mukaan valtionavustushaku alkuvuodesta 2020 – siis milloin? Alkuvuosi päättynee niillä main, kun koivussa on lehti Lapin korkeudella. Kotihoidon resurssien riittävyyteen liittyvät kehittämistoimet toteutetaan erillisenä hankkeena vuosina 2020–2022. Tähän liittyvä avustushaku toteutuu ja ohjeistetaan myöhemmin, sanotaan hankeoppaassa.

Kuntaliitto totesi lausunnossaan valtionavustuksia koskevaan hallituksen esitykseen, että erilaisista ja eri aikaan haettavista, osin vielä auki olevista rahoituksista tulee pahimmillaan monimutkainen ja vaikeasti hahmottuva kokonaisuus. Näin on nyt käynyt. Kun hankekeskeistä kehittämistä kutsutaan usein hankehumpaksi, niin tällä kertaa sitä voisi nimittää letkajenkaksi, jossa hankehaut seuraavat toisiaan ja askeleita otetaan eteen ja taakse ja välillä odotetaan uutta liikkeelle lähtöä.

Kun hankerahoituksesta puhutaan ja sitä kiitellään, unohdetaan usein mittasuhteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannukset olivat vuonna 2018 yhteensä 21,17 miljardia euroa ja soten valtionosuudet 5,85 miljardia euroa. Vuonna 2020 myönnettävä, tiedossa oleva hankerahoitus on 220–225 miljoonaa euroa.

 

 

Ilman aiemmin tehtyjä valtionosuuksien leikkauksia kunnilla olisi käytettävissään 1,27 miljardia nykyistä enemmän peruspalvelujen valtionosuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden pitkäjänteiseen kehittämiseen. Riittävä perusrahoitus olisi jotain aivan muuta kuin hankehakujen perässä hyppääminen.

Valtion rahoitusosuutta julkisten palveluiden perusrahoituksesta tulee kasvattaa pysyvästi tai vastaavasti palveluiden määrää, laatua tai laajuutta supistaa. Kuntien lakisääteisiin tehtäviin kohdistetut perusrahoituksen valtionosuusleikkaukset on paikattava. Määräaikaisilla, peräkkäisillä ja tarkkarajaisesti kohdennetuilla valtionavustuksilla ei päästä määräänsä pidemmälle.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on sote-muutosjohtaja Kuntaliitossa.

Twitterissä: @tarjamyllarine5