Tiedote, 

Kuntaliitto:

Budjettiriihessä tilaisuus vähentää kuntien tehtäviä aidosti

(Kuntaliitto tiedottaa 20.8.2014) Maan hallituksen on ensi viikon budjettiriihessä lunastettava vuosi sitten tekemänsä lupaus vähentää kuntien tehtäviä. Budjettineuvottelujen tulos näyttää etukäteen synkältä kuntien kannalta: kuntatalous uhkaa kiristyä edelleen.

– On tärkeää, että budjettiriihessä halutaan etsiä ratkaisuja kuntien tehtävien ja talouden epätasapainoon. Valtiolla on merkittävä vastuu kuntatalouden ongelmista, koska ilman tällä vaalikaudella tehtyjä suuria valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi tasapainossa, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen totesi Kuntatalolla 20. elokuuta.

Viime syksyn budjettiriihessä tehty hallituksen lupaus vähentää kuntien tehtäviä miljardilla eurolla on vielä pahasti auki. Kuitenkin kunnille kaavaillaan samanaikaisesti uusia tehtäviä.

Uusi tehtäviä ja velvoitteita ovat ainakin työmarkkinatuen kuntavastuun kasvattaminen, oppivelvollisuusiän laajentaminen, oppilashuoltolain uudistaminen, lastensuojelulain muuttaminen, päivähoitolain ja kotihoidon perustemuutokset sekä esiopetuksen muuttaminen velvoittavaksi.

Valtio vetäytyy peruspalvelujen rahoittamisesta

– Näyttää siltä, että valtion vetäytyminen peruspalvelujen rahoitusvastuusta jatkuu ja kuntien vastuu kasvaa. Tämä kehitys ei ole sopusoinnussa valtion ja kuntien välisen, perustuslakiin nojaavan rahoitusperiaatteen kanssa, Kietäväinen totesi.

Budjettiesityksen mukaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti alenee neljällä prosenttiyksiköllä nykyisestä yli 29 prosentista noin 25 prosenttiin. Kuntien rahoitusosuus peruspalveluihin kasvaa samaan aikaan 1,2 miljardilla eurolla. Tämä voitaisiin kattaa nostamalla keskimääräistä kunnallisveroprosenttia noin 1,2 prosenttiyksiköllä.

– Valtion vetäytyminen kuntapalveluiden rahoituksesta uhkaa kuntien mahdollisuuksia järjestää peruspalvelut kansalaisille sekä lisää merkittävästi kuntien veronkorotuspaineita ja kansalaisten eriarvoisuutta, Kietäväinen huomautti.

Työllisyyttä tuettava yhteisesti

Kuntaliitto on toivonut jo aiemmin, että kunnille annetaan lisää toimivaltaa ja voimavaroja vastata kuntien lisääntyvään vastuuseen työttömistä.

– Työmarkkinatukiuudistus tulee muokata sellaiseksi, ettei se lisää kuntien kustannuksia. Mikäli lakia ei kyetä muokkaamaan toimivammaksi, ei sitä tule antaa eduskunnalle, Kietäväinen vaati.

– Jos muutos tulee voimaan vuoden vaihteessa, niin kuin on kaavailtu, kuntien työmarkkinatuen maksuosuuksien arvioidaan lisääntyvän merkittävästi.

Kietäväinen muistutti, että kuntien korjausvelka on merkittävä ja homekoulujen, terveyskeskusten ja sairaaloiden peruskorjauksille on valtava kysyntä. Pienelläkin käynnistysavustuksella kyettäisiin saamaan näitä hankkeita nopeasti liikkeelle, ja niillä olisi merkittävä työllistämisvaikutus.

– Nyt esillä ollut Remontti Oy:n perustaminen ei tuo helpotusta ensi talven pahenevaan rakennusalan työttömyyteen, Kuntaliiton esittämät käynnistysavustukset toisivat.

Lisätietoja:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043
Kuntatalousyksikön johtaja Ilari Soosalu, p. 050 371 2999
Verotuksen erityisasiantuntija Jukka Hakola, p. 050 411 7112
Erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveydenhuollon talousasiat, Tero Tyni, p. 050 364 8163
Opetus- ja kulttuuriyksikön vs. johtaja Marja Lahtinen, p. 050 431 1887

Tagit