Tiedote, 

Kuntaliitto ja pelastuslaitokset laskivat:

Pelastuslaitosten rakenneuudistus maksaisi enemmän kuin säästäisi

(Kuntaliitto tiedottaa 18.3.2014) Pelastustoimen alueuudistuksen pysyvät muutoskustannukset nousevat ainakin 12 miljoonaan euroon vuodessa. Kuntaliitto on yhdessä pelastuslaitosten kanssa arvioinut valtioneuvoston esittämän pelastuslaitosten rakenneuudistuksen kustannusvaikutuksia.

 

Valtioneuvosto pyrkii saavuttamaan alueuudistuksella 7,5 miljoonan euron säästöt vuodessa. Kuntaliiton ja pelastuslaitosten laskelmissa muutoksesta tulisi vähintään samansuuruiset kustannukset.

Kuntaliitto ehdottaa, että alueuudistus valmistellaan uudelleen sisäministeriön, pelastuslaitosten ja kuntien yhteistyönä. Tällöin mahdolliset muutokset kyetään tekemään toiminnan kannalta järkevämmin.

– 7,5 miljoonan euron säästötavoite voidaan toteuttaa joustavoittamalla sisäministeriön alemman tason säätelyä. Uudistamalla pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjetta ja sen tulkintaa, pelastustoimen palvelutasoa voidaan optimoida ilman, että kansalaisten turvallisuus heikentyy, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen toteaa.

Jos uudistuksessa kuitenkin edetään valtioneuvoston esittämällä tavalla, on tärkeää, että niille lähes 300 kunnalle, joita muutos koskee, annetaan aito mahdollisuus sekä aikaa päästä yhteisymmärrykseen uusien pelastuslaitosten perustamisesta.

Kaavaillulla uudistuksella pelastusalueet rajattaisiin kuntien yhteistyön kannalta vieraan poliisipiirijaon perusteella hyvin suuriksi yksiköiksi. Uudistus on tähän saakka valmisteltu ilman, että kuntia, pelastusalueita ja sairaanhoitopiirejä on kuultu.

– Tällaisena uudistus uhkaa hankaloittaa pelastusalueiden yhteistyötä sairaanhoitopiirien ja laajemminkin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa erityisesti kiireellisissä potilaskuljetuksissa. Myös kuntien sisäisen turvallisuuden kehitystyö sekä yhteistyö vapaapalokuntien kanssa uhkaavat vaikeutua. 

Kaksitoista miljoonaa lisää toimintamenoja

Kuntaliiton ja pelastuslaitosten laskemissa pysyvään 12 miljoonan euron muutoskustannusten lisäykseen on huomioitu vakinaisen henkilöstön palkkojen harmonisointi sivukuluineen sekä sopimuspalokuntien kustannusten harmonisointi.

Kertavaikutteisten muutoskustannusten suuruudeksi arvioidaan ainakin viisi miljoonaa euroa.

Tässä vaiheessa kertaluonteisina kustannuksina arvioitiin muun muassa ICT-järjestelmien yhtenäistämistä, kaluston merkintöjen uudistamista sekä alueiden yhdistämisen valmisteluun keskitettävät projektihenkilöt.

Lisätietoja:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043
pelastustoimen kehittämispäällikkö Jussi Rahikainen, p. 040 527 4425

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!