Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Keski-Suomen maakuntatilaisuudessa

Peruspalveluja vahvistettava sote-uudistuksessa

(Kuntaliitto tiedottaa 26.8.2014) - Sote-uudistuksella on tavoiteltava entistä vahvempia peruspalveluja. On tärkeää, että kuntakentän todellisuus ja näkemykset tulevat huomioiduksi sote-alueiden päätöksenteossa ja toiminnan organisoinnissa, totesi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen.


Haatainen puhui Keski-Suomen maakuntatilaisuudessa Jyväskylässä tiistaina 26.8.2014.

- Kuntien rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjinä ja tuottajina muuttuu merkittävästi valmisteilla olevan lainsäädännön perusteella. Kuntien näkökulmasta olennaista on tuoda esiin näkemyksiä valtion kanssa tehtävän yhteistyön muodoista.

Sote-uudistuksen esityksen mukaan sote-alue muodostuu nykyisten erityisvastuualueiden eli ERVA-alueiden pohjalta. Kunnilta pyydetään lausunnossa kannanottoa mihin sote-alueeseen yksittäinen kunta haluaa kuulua.

Keskeisin auki oleva kysymys on Haataisen mukaan palveluja tuottavien tuotanto-alueiden muodostaminen.

- Koska toimeenpanoaikataulu on tiukka, kunnissa kannattaa keskustella tuotantoalueiden muodostamisesta ja tulevaisuuden palveluista yhteistyössä oman alueen kuntien kanssa. Kunnissa on tehty paljon selvitystyötä uudistuksen aikaisemmissa vaiheissa, jota nyt voi hyödyntää, kannustaa Haatainen.

– Lain valmisteluun tarvitaan kuntien käytännön kokemuksiin perustuvaa näkemystä peruspalvelujen yhteensovittamisen vahvistamisesta. Tärkeää on toteuttaa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut kuntalaisen näkökulmasta järkevinä kokonaisuuksina.

Haatainen korosti, että Paras-lain mukaisista yhteistoimintaorganisaatioista ei ole mahdollista irrottautua ennen vuoden 2016 loppua. Investointeihin kannattaa suhtautua maltillisesti.

- Mitä nopeammin tuotantoalueista syntyy yksimielisyys, sitä hallitumpi siirtyminen uuteen järjestelmään tulee olemaan.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, 040 3345813

 

Mer på webben

Tags