Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Lahdessa:

Pieni- ja keskituloisten ansioverotus kiristyy

(Kuntaliitto tiedottaa 15.10.2014) Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen arvioi kuntien veronkorotuspaineiden jatkuvan tänä ja ensi vuonna. Kietäväinen puhui keskiviikkona Lahdessa Päijät-Hämeen liiton ja Kuntaliiton yhteisessä maakuntatilaisuudessa.

– Yli puolet maamme kunnista korotti kunnallisveroprosenttiaan tälle vuodelle. Ensi vuoden veroprosenteista päätetään marraskuun puolivälissä. Odotettavissa on, että tämän ja ensi vuoden marraskuussa huomattavan suuri joukko kuntia korottaa jälleen kunnallisveroprosenttejaan. Todennäköisesti myös erot ylimpien ja alimpien kunnallisveroprosenttien välillä kasvavat entisestään, arvioi Timo Kietäväinen.

– Eriarvoisuus maassamme kasvaa samalla kun veroprosenttierot kasvavat kuntien välillä. Tällä hetkellä ero ylimmän ja alimman veroprosentin kuntien välillä on 6 prosenttiyksikköä. Käytännössä tämä merkitsee, että 3 000 euroa kuussa ansaitseva maksaa yli 1 900 euroa vuodessa enemmän kunnallisveroa korkeimman kunnallisveroprosentin kunnassa kuin alimmassa.

Merkittävä selittävä tekijä kuntien nykyiseen heikkoon taloudelliseen tilanteeseen on hallituksen viime vuosina päättämät, poikkeuksellisen suuret, valtionosuuksien leikkaukset sekä kuntien tehtävien lisäykset. Tällä eduskuntavaalikaudella tehdyt kuntien valtionosuuksien leikkaukset ovat ensi vuonna yhteen lasketusti yli 1,5 miljardia euroa.

– Ilman valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi tällä hetkellä tasapainossa. Kuntatalous olisi siis kestänyt tähän mennessä toteutetut tehtävien lisäykset ja palveluiden kysynnän kasvun, mikäli valtionosuusleikkauksia ei olisi tehty. Tätä kautta valtion verotuksesta on siirretty huomattavasti korotuspaineita kunnallisveroon, muistuttaa Kietäväinen.

– Yhteiskunnallisesti vaikeaksi tilanteen tekee se, että kunnallisvero kohdistuu merkittävästi valtion ansiotuloveroa enemmän pieni- ja keskituloisiin. Tämä heikentää myös työllistymisintoa, kun entistä isompi osa lisätuloista viedään veroina ja ansiosidonnaisina maksuina pois, huomauttaa Kietäväinen.

Kuntien tehtävien vähentäminen myös seuraavaan hallitusohjelmaan

Kietäväinen näkee, että kunnallisveroa kiristävää linjaa parempi vaihtoehto olisi kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen, kuntien normiohjauksen joustavoittamisen sekä vastaavien veronkorotusten tekeminen muista veroista ja pidättäytyminen valtionosuusleikkauksista nyt tehdyssä suuruusluokassa.

– Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen on valtuustojen puheenjohtajien, kunnanhallitusten puheenjohtajien ja kunnanjohtajien mielestä tärkein tavoite seuraavalle hallituskaudelle. Tämä ilmenee Kuntaliiton viime viikolla julkistamasta kyselystä, jossa tiedusteltiin toiveita liiton hallitusohjelmatavoitteisiin.

Lisätietoja:

Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, p. 0400 486 043

Tags