Tiedote, 

Laaja selvitys valmistui:

Toimeentulotukityö kuormittaa – aikuissosiaalityön palveluissa puutteita

(Kuntaliitto tiedottaa 27.3.2014) Työllistymistä tukevia palveluita, kuntouttavaa työtoimintaa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvittaisiin lisää, selviää Kuntaliiton tekemästä kyselystä, jossa selvitettiin Manner-Suomen kuntien aikuissosiaalityön sekä toimeentulotukityön nykytilaa. 
 

– Kyselyn tulosten perusteella näyttää siltä, että aikuissosiaalityön palveluista on pulaa.  Niissä kunnissa, joissa palvelujen riittävyys arvioitiin kohtalaiseksi tai heikoksi, asuu lähes kaksi kolmasosaa väestöstä, selvityksen tehnyt erityisasiantuntija Ellen Vogt Kuntaliitosta toteaa.

 

Kuntien arvioiden mukaan etenkin päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä ikääntyneet ja nuoret jäävät herkimmin nykyisten aikuissosiaalityön palvelujen ulkopuolelle. Kuntien mukaan erityisesti nuoret tarvitsisivat juuri heille sopivia ja räätälöityjä palveluita. Tällaisia ovat muun muassa asumisohjaus, arjen tukemiseen keskittyvät palvelut sekä tukihenkilötoiminta.

 

– Tulokset kertovat toimeentulotukityön ja aikuissosiaalityön eriytymisestä. Viime vuosien lainsäädäntömuutokset, erityisesti työmarkkinatukiuudistus sekä toimeentulotuen käsittelyn ehdottomat määräajat, ovat vieneet kunnilta mahdollisuuksia vaikuttavaan sosiaalityöhön ja ennaltaehkäisyyn. Kuntien on ollut pakko priorisoida toimeentulotukea.

 

Kyselyn vastaukset kattavat 251 kuntaa Manner-Suomen 304 kunnasta. 141 kuntaa vastasi itsenäisesti ja yhteistoiminta-alueiden vastaukset kattoivat 110 kuntaa. Kokonaisuudessaan kyselyn tulokset kattavat 83 prosenttia Suomen kunnista ja 96 prosenttia väestöstä.

Kehysriihen toimeentulotuen linjausta kehitettävä

 

Toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityön resurssit ovat suurimassa osassa kuntia lisääntyneet tai pysyneet ennallaan viime vuosina. Ammattiryhmistä etuuskäsittelijöiden ja sosiaaliohjaajien määrää on lisätty ja sosiaalityöntekijöiden vähennetty.

 

– Näyttää siltä, että resurssien turvaaminen ei ole riittänyt paikkaamaan laajentuneita tehtäviä, kuten vastuun kasvua pitkään työttömänä olleista henkilöistä. Tulokset tukevat Kuntaliiton esitystä, jonka mukaan perustoimeentulotuki kannattaa irrottaa aikuissosiaalityön yhteydestä ja siirtää Kelan vastuulle, sanoo Vogt. 

 

– Toteutuessaan täysimääräisesti muutos mahdollistaisi aikuissosiaalityön kehittämisen ja palvelujen kohdistamisen niille, jotka tarvitsevat sosiaalityötä eniten. Oikea kohdentaminen parantaisi myös työn vaikuttavuutta.

 

Hallitus linjasi kehysriihessään 26. maaliskuuta, että perustoimeentulotuen laskenta ja maksatus siirretään vuoden 2017 alusta Kelan tehtäväksi.

 

– Tämä on oikeansuuntainen linjaus, mutta myös rahoitus tulee samassa yhteydessä siirtää kunnilta valtiolle, sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen toteaa.

 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Ellen Vogt, p. 044 313 0170

sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen, p. 050 596 9866

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista