Tiedote, 

Kunnat odottavat laajaa sote-valmistelua

(Kuntaliitto tiedottaa 11.6.2015) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen pitää saada vahva valtioneuvoston vetovastuu, laaja parlamentaarinen valmistelu ja riittävästi voimavaroja valtion ja kuntakentän asiantuntijoista. Kuntaliiton hallitus painotti torstaina hyväksymässään kannanotossa, että sote-uudistus on toteutettava huolella, koska sen varaan lasketaan hallitusohjelmassa hyvin suuri osa julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromisesta.

​– Sote-uudistus on toteutettava tiiviissä yhteistyössä kuntakentän kanssa. Kuntien tulee saada tietää hyvissä ajoin uudistuksen toteutusaikataulu ja kuntia pitää kuulla asianmukaisesti uudistuksen eri vaiheissa. Huolelliseen valmisteluun on otettava riittävä aika, Kuntaliiton hallitus toteaa.

Sote-uudistus vaikuttaa ratkaisevasti myös kuntien johtamiseen, hallintoon, palvelutoimintaan ja rahoitukseen, eikä sitä voida valmistella irrallaan muusta hallinnon kehittämisestä ja kuntatalouden tervehdyttämisestä.

Kuntaliitto on tyytyväinen hallitusohjelman kirjauksiin kuntien tehtävien vähentämisestä, toimintatapojen ja kelpoisuusehtojen joustavoittamisesta sekä kokeilutoiminnasta. Hallitusohjelma lupaa vähentää kuntien kustannuksia miljardin euron edestä tehtäviä ja velvoitteita purkamalla, eikä kunnille anneta lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita vaalikaudella, ellei niihin myönnetä täyttä valtion rahoitusta.

Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistusta jatketaan. Rakenteellisista uudistuksista syntyvät säästöt on jätettävä täysimääräisesti kuntatalouteen, jotta ne aidosti helpottavat julkista taloutta. 

– Sääntelyn purkua ja kokeilutoimintaa varten hallituksen tulisi käynnistää sektorirajat ylittävä ohjelma,  jossa kunnat ovat jo suunnitteluvaiheessa mukana. Erityisen tärkeä on hallitusohjelman linjaus, jonka mukaan sääntelyn purkaminen ja kokeilutoiminta on jatkuva, tavoitteellinen ja vahvasti johdettu prosessi, Kuntaliitto toteaa.

Kuntaliitto painottaa alueellisia ja paikallisia kokeiluja uudistuksissa. Kuntatoiminnan kokeilut ja joustot on toteutettava niin, että uudistusprosessit lähtevät kuntien omista lähtökohdista. Liitto pitää kiinni hallitusohjelman kirjauksesta, jonka mukaan kunnat voivat olla hallintorakenteeltaan ja toimintatavoiltaan erilaisia, ja että valtion kuntapolitiikka nojaa vahvaan yhteistyöhön kuntien kanssa.

Ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet luoda elinvoiman ja työllistymisen edellytyksiä on turvattava. Tehoja koulutukseen on haettavissa siirtämällä TEM:n alainen ammatillinen koulutus OKM:n hallinnonalalle. Tätä voidaan kokeilla osana työllisyyden kuntakokeilua.

Kun sote-vastuut siirtyvät uusille itsehallintoalueille, kunnan rooli muiden palvelujen ja elinvoiman kehittämisessä korostuu. Tätä tukee myös hallitusohjelman tavoite työvoimapalvelujen voimavarojen ja työllistämisvastuun yhdistämisestä, mikä tekee nopean työllistämisen kunnille taloudellisesti mahdolliseksi. Hallitus aikoo lisätä kuntien päätösvaltaa erityisesti elinvoimaan liittyvissä asioissa ja vahvistaa paikallista vastuunottoa, harkintaa ja päätöksentekoa.

Lisätietoja:

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero, 09 432 3081 
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, 050 364 7883

Kuntaliiton asiantuntijoiden analyysi hallitusohjelmasta liitteenä. (På finska)

Tagit