Tiedote, 

Sosiaalista mediaa käytetään kunnissa yleisimmin nuorisotoimessa ja kirjastoissa

(Kuntaliitto tiedottaa 12.6.2015) Nuorisotoimi, kirjasto, kulttuuritoimi ja koulut käyttävät kunnissa aktiivisimmin sosiaalisen median välineitä. Sosiaalisen median avulla tavoitellaan ensisijaisesti kuntalaisia ja heistä etenkin nuoria, mutta myös matkailijoita ja mahdollisia paluumuuttajia. Tiedot selviävät Kuntaliiton verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käytön kyselystä.

​Kuntaliiton sosiaalisen median kyselyyn vastasi 154 kuntaa, eli vastausprosentti oli 48,6. Suurissa kaupungeissa kyselyyn vastattiin ahkerammin kuin pienissä kunnissa.

Sosiaalisen median välineiden kirjo laajenee

Some-kanavat
Aiempiin vastaaviin kyselyihin verrattuna sosiaalisen median välineitä käytetään kunnissa entistä laajemmin. Facebook on sosiaalisen median välineistä yleisimmin käytössä, sitä käyttää 89 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista. Twitter ja YouTube ovat käytössä jo neljässä kunnassa kymmenestä. Tänä vuonna kunnilta tiedusteltiin ensimmäisen kerran Instagramin käyttöä. Kuvien ja videoiden jakamiseen tarkoitettua palvelua käyttää runsas 25 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista.

- Käytettävien some-välineiden kirjo on laajentunut kunnissa vuosi vuodelta. Palvelujen käyttötarkoitukset monipuolistuvat ja kohderyhmiä on enemmän. Esimerkiksi 15 prosentissa kunnista twiitataan nykyisin virkatyönä valtuuston kokouksista, sanoo Kuntaliiton verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund.

Kunnan koko vaikuttaa vahvasti sosiaalisen median käyttöön - mitä isompi kunta, sitä useampia eri sosiaalisen median välineitä käytetään. Kyselyyn vastanneissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa käytetään rinnakkain niin Facebookia, Twitteriä, LinkedIniä, YouTubea, kuin blogeja.

Neljännes kunnanjohtajista sosiaalisessa mediassa

Kunnanjohtajat somessa
Kyselyyn vastanneista kunnista 24 prosenttia kertoo, että paikallinen kunnanjohtaja toimii työroolissaan sosiaalisessa mediassa. Määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Useimmiten kunnanjohtajat toimivat Facebookissa ja Twitterissä.

Lähes puolet kunnista on laatinut ja vajaa neljännes suunnittelee laativansa henkilökunnalle ohjeistuksen sosiaalisen median käytöstä ja siellä toimimisesta. Runsas kolmannes on myös järjestänyt henkilökunnalle koulutusta sosiaalisesta mediasta.

Runsaasti verkkopalvelu-uudistuksia käynnissä

Verkkopalvelu-uudistuksia on vireillä aikaisempia vuosia enemmän. Puolet vastanneista on kuluvan vuoden aikana käynnistänyt tai käynnistämässä intranet-uudistusta ja 44 prosenttia on uusimassa julkista verkkopalveluaan. Kautta linjan verkkopalvelu-uudistuksia on vireillä aiempaa enemmän.

- Uudistustahti liittynee responsiivisuuteen eli eri päätelaitteiden vaatimusten huomioimiseen verkkopalveluiden suunnittelussa. Verkossa surffaillaan entistä enemmän kännykällä tai tabletilla, analysoi Hagerlund.

Kuntien verkkoviestinnän ja sosiaalisen median kysely toteutettiin huhtikuussa 2015. Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville. Vastaava kysely on aiemmin toteutettu vuosina 2013 ja 2014.

Lisätietoja:
verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund, 050 526 2158

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!

Viestijä, tule mukaan viestinnän juridiikka -webinaariin

Webinaarissa käsitellään viestinnän juridiikkaa. Voit toimittaa etukäteen kysymyksiä, joihin haluaisit vastauksia.

Ilmoittaudu mukaan!