Tiedote, 

Kuntaliiton hallitus:

Sote-uudistus valmisteltava laaja-alaisesti

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa on kyse historiallisen suuresta julkisen hallinnon rakenteiden uudistamisesta, toteaa Suomen Kuntaliiton hallitus torstaina 23.4. hyväksymässään kannanotossa. Kuntaliitto kannattaa uudistuksen laaja-alaista ja parlamentaarista valmistelua.

​Edellisen eduskunnan perustuslakivaliokunta on määritellyt sote-uudistuksen valmisteluprosessin reunaehdot. Perustelluimpana valiokunta piti laajapohjaista parlamentaarista valmistelua.

Kuntaliiton hallitus toteaa, että sote-uudistuksella on merkittävä vaikutus myös kuntien ja muun hallinnon rooliin ja rahoitukseen. Siksi valmistelussa on syytä ylittää ministeriöiden rajat ja valmistelu voisi toteutua valtioneuvoston kanslian tai valtiovarainministeriön johdolla. Uudistuksen johtamisen tulee olla aikaisempaa selkeämpää ja vahvempaa. Jatkovalmisteluun tulee myös varata riittävät voimavarat.

Kuntaliiton mielestä valmistelun tulisi tapahtua komiteatyyppisesti. Kuntaliiton käsityksen mukaan näin suuren uudistuksen edellyttämien hallituksen esitysten huolelliseen valmisteluun tulisi varata riittävästi aikaa. Kuntia on kuultava ja kuntakuulemiselle on varattava asianmukainen aika.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus on välttämätön. Uudistuksessa määritellään kuntien tehtävät ja asema hallinnossa. Valmistelulla on merkittäviä vaikutuksia kuntien rooliin, ylikunnallisten palvelujen organisointiin sekä muuhun hallintoon.  Lopulta kysymys on myös demokratian rakenteiden määrittelystä ja kuntien elinvoiman turvaamisesta.

Perustuslakivaliokunnan linjausten perusteella sote-palvelujen hallintojärjestelmää ja rahoitusta tulee arvioida samanaikaisesti. On pyrittävä koordinoituun valmisteluun valtionosuusuudistuksen kanssa. Uudistusta päätettäessä käytettävissä on oltava kattava taloudellisten vaikutusten arviointi.

Perustuslakivaliokunta on esittänyt vaihtoehtoisiksi etenemisteiksi väliportaan hallintoa, yksitasoista kuntayhtymämallia ja järjestämisvastuun siirtoa valtiolle. Kuntaliiton mielestä valmistelussa tulee arvioida myös muita vaihtoehtoja, kuten mahdollisuus toteuttaa maan eri osissa erilaisia malleja.

 

Lisätietoja:

Kuntaliiton hallituksen varapuheenjohtaja Markku Andersson, 0400 653 403

Kuntaliiton hallituksen varapuheenjohtaja Tapani Tölli, 050 511 3180

 

Lisää aiheesta