Tiedote, 

Kuntaliiton ja Pohjois-Savon liiton maakuntatilaisuus, Kuopio 5.10.2015

Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kuopiossa: Työttömien aktivointi uusiksi

(Kuntaliitto tiedottaa 5.10.2015) Työttömien ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut huolestuttavasti. Kuntien vastuita vaikeammin työllistyvien aktivoinnissa on lisätty tämän vuoden alusta mutta kunnille ei ole kuitenkaan annettu kunnon välineitä työttömien aktivointiin, arvioi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen puhuessaan Pohjois-Savon maakuntatilaisuudessa Kuopiossa maanantaina. 

– Työ- ja elinkeinotoimistojen toiminta ei ole kyennyt riittävästi edes hidastamaan pitkäaikaistyöttömyyden kasvua. Passiivituella yli 300 vuorokautta olevien työttömien osalta kunnille tulevat sakkomaksut on nopeimmin kunnissa kasvava menoerä tänä vuonna, totesi Timo Kietäväinen.

– Nykyinen tilanne, jossa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa nopeasti, kertoo toisaalta heikosta työmarkkinatilanteesta, mutta myös siitä, että nykyinen järjestelmä ei kerta kaikkiaan toimi, Kietäväinen analysoi.

Kuntaliitto on esittänyt, että tässä tilanteessa on kokeiltava uusia vaikuttavampia työttömien aktivointikeinoja. Tähän liittyen tulee järjestää mahdollisimman pian kuntakokeilu, jossa kokeiltaisiin poikkeuksia myös voimassa olevaan lainsäädäntöön.

– Uusi kokeilu olisi luonteva jatko tämän vuoden lopulla päättyvälle kuntakokeilulle, josta saatiin ulkopuolisten arvioitsijoiden mukaan hyviä tuloksia. Suuri joukko kuntia on ilmoittanut olevansa halukas kokeilemaan mallia, jossa työvoima- ja elinkeinotoimiston kaikki vaikeammin työllistyvien palvelut, niihin varatut voimavarat ja toimivalta siirrettäisiin kunnille, sanoo Kietäväinen.

Työttömien aktivoinnin uusia malleja koskeva kokeilu ja kokeilulaki tulisi valmistella mahdollisimman nopeasti ja kokeilu käynnistää viimeistään ensi vuoden puolessavälissä. Kokeilun tulosten perusteella tulisi tavoitella nykyisen vaikeasti työllistyvien aktivoinnin muutosta vielä tällä eduskuntavaalikaudella. Tarvittavat muutokset ovat niin huomattavia, että niitä on kokeiltava ennen järjestelmän muutosta.

– Kunnat kykenisivät saamaan parempia tuloksia kuin nykyinen työttömien aktivointiin ja työllistymiseen tähtäävä, hyvin hajanainen järjestelmä. Parempia tuloksia syntyisi, kun vastuut olisivat selvät ja kun kunnat tekisivät yhdessä muiden paikallisten ja seudullisten toimijoiden, erityisesti yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa tiivistä yhteistyötä, Kietäväinen korosti.

Lisätietoja:
Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, p. 0400 486 043