Tiedote, 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamiseen tähtäävä UNA-yhteistyö etenemässä seuraavaan vaiheeseen

UNA-hankkeessa mukana olevat sairaanhoitopiirit ja kaupungit

(UNA-hanke ja Kuntaliitto tiedottavat 24.5.2016) Syyskuussa 2015 käynnistyi UNA-hanke, jossa 18 sairaanhoitopiirin ja seitsemän kaupungin asiantuntijat toteuttivat yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskeskeisen tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittelyn. Hankkeen tuotokset valmistuivat toukokuussa 2016.

UNA-hanke on ollut merkittävä yhteistyöhanke Suomen mittakaavassa. Hankkeeseen osallistui noin 500 sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja ICT:n asiantuntijaa. Hankkeeseen osallistuneiden alueiden väestöpohja on yhteenlaskettuna noin 3,9 miljoonaa.

UNA-määrittelyssä huomioitiin laajasti eri sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeet lähtien kotiin tuotavista palveluista aina yliopistotasoiseen sairaanhoitoon saakka. Määrittelyn ohjaavana tekijänä oli asiakkaan yksilöllinen palvelutarve ja siihen tuotettava joustava palveluprosessi, jota tuetaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmillä.

Vaatimusmäärittelyissä tuotettiin toiminnalliset vaatimukset, mukaan lukien asiakkuuden hallinta ja toiminnan- ja tuotannonohjaus sekä tulevaisuuden modulaarisen tietojärjestelmäkokonaisuuden arkkitehtuuriperiaatteet ja vaatimukset. Tuotokset palvelevat tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutosta sekä tietojärjestelmäkokonaisuuden vaiheittaista uudistamista asiakas- ja toimintalähtöisesti.

Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä mm. sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan sekä Apotti-hankkeen kanssa ja toteutettiin tietojärjestelmätoimittajien kanssa tekninen vuoropuhelu.

Alkuvuodesta UNA-hankkeen rinnalla käynnistyneessä Hanko (Hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu) -projektissa ollaan viimeistelemässä ehdotusta yhteistyön etenemispolusta sekä uudistukseen liittyvien hankintojen toteutusmalleista. Tavoitteena on, että UNA-hankkeessa käynnistynyt kansallinen yhteistyö jatkuu ja luodaan edellytykset sille, että ensimmäiset hankinnat voivat käynnistyä syksyn 2016 aikana.

UNA-hanke on toteutettu Kuntaliiton yhteydessä toimivan Akusti-tietohallintoyhteistyöfoorumin alla ja se on tähänastisista kuntien ja sairaanhoitopiirien yhteisistä tietojärjestelmähankkeista laajin.

Lisätietoja:
Ari Pätsi, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, UNA-hankkeen isäntäorganisaation edustaja, ari.patsi@epshp.fi, p. 050 370 6839
Johanna Andersson, UNA-hankkeen hankepäällikkö, johanna.andersson@hyvis-ict.fi, p. 044 223 1509
Antti Jokela, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Hanko-projektin isäntäorganisaation edustaja, antti.jokela@pshp.fi, p. 050 682 09
Eeva Keso, Hanko-projektin projektipäällikkö, eeva.keso@medbit.fi, p. 040 773 5606
Karri Vainio, AKUSTI - Foorumi, karri.vainio@kuntaliitto.fi, puh. 050 387 1620

Hankkeessa olivat mukana 18 sairaanhoitopiiriä ja seitsemän kaupunkia:

Espoon kaupunki, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Kokkolan kaupunki, Kuopion kaupunki, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Lahden kaupunki, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Vaasan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki.

Tags