Tiedote, 

Sosiaalipäivystyksen uudistuksen kustannusarviot hakoteillä – uudistuksen suuntaa muutettava

(Kuntaliitto tiedottaa 21.9.2016) Kuntaliitto arvioi, että valmisteilla oleva sosiaalipäivystyksen uudistus tulee maksamaan vähintään 16 miljoonaa euroa enemmän kuin lakiuudistusta valmisteleva sosiaali- ja terveysministeriö on esityksessään arvioinut. Sosiaalipäivystyksen uudistamiseen tähtäävä lakipaketti on Kuntaliiton mielestä keskeneräinen eikä se ole nykymuodossa toteuttamiskelpoinen.

Lakiesityksen mukaan sosiaalipäivystyksen uudistamisen kustannukset, säästöt ja lisäkustannukset ovat yhteensä nolla euroa. Lisäresurssitarpeen arvioidaan olevan puolikas sosiaalityöntekijän vakanssi niiden sairaaloiden osalta, joita velvoite koskisi. Kuntaliitto laskee, että 20 terveydenhuollon päivystyssairaalan päivystystiimien vahvistaminen sosiaalihuollon asiantuntemuksella edellyttäisi noin 70 työntekijän lisäresursointia.

– Tämä tarkoittaisi vähintään 4 miljoonan euron rahoitusta, erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen Kuntaliitosta toteaa.

Mikäli sosiaalipäivystystä katsotaan tarpeelliseksi tehdä aktiivityönä ympäri vuorokauden, tulisi koko maassa varautua noin 6,60 euron kustannukseen asukasta kohden.

– Tämä tarkoittaisi koko maan väestöpohjaan suhteutettuna vähintään 36,2 miljoonan euron kustannuksia, josta noin 12 miljoonaa euroa olisi lisärahoitusta nykyisen järjestelmän muuttamiseen, Aila Puustinen-Korhonen sanoo.

Todelliset kustannukset olisivat vielä tätä korkeammat. Päivystysuudistuksen toteutuessa tarvittaisiin useita uusia sosiaalipäivystysyksikköjä, jotta matkat päivystysyksiköstä asiakkaiden luokse eivät muodostuisi kohtuuttoman pitkiksi. Lakiesityksessä mainitaan tunnin tavoiteaika asiakkaan luokse pääsylle.

Sosiaalipäivystyksen uudistamiseen tähtäävien lakiesitysten lausuntoaika päättyi 10. syyskuuta. Tarkoituksena on, että lait tulevat voimaan 1.1.2017. Uudistuksen toimeenpanoon liittyy mahdollisesti siirtymäaika.

Sosiaalipäivystyksen kokonaisuudistus kannattaa tehdä sote-uudistuksen yhteydessä

Kuntaliitto ehdottaa, että sosiaalipäivystyksen kokonaisuudistuksen sijasta vahvistettaisiin päivystyssairaaloiden päivystystä sosiaalihuollon ammattitaidolla. Päivystyssairaaloissa tarvittava sosiaalihuollon osaaminen poikkeaa sosiaalipäivystyksessä tarvittavasta osaamisesta.

– Muilta osin sosiaalipäivystyksen rakenteellinen uudistaminen tulee valmistella huolella ja toteuttaa sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon rinnalla, johtava lakimies Sami Uotinen Kuntaliitosta esittää.

Uotinen huomauttaa, että ehdotus siitä, että ”sairaaloiden sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat voivat muun työnsä ohella tehdä sosiaalihuollon lainsäädännön mukaisia päätöksiä ja palvelutarpeen arviointeja” on mahdoton.

Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että nykyisin sairaalan osastolla potilaiden kanssa työskentelevä sosiaalityöntekijä kävisi oman työnsä ohella päivystyksessä tekemässä esimerkiksi lastensuojelulain mukaisen kiireellisen sijoituksen tai muita sosiaalihuoltolain mukaisia toimenpiteitä.

Sosiaalipäivystyksen kustannukset tällä hetkellä 1,3–8,5 euroa asukasta kohden

Kuntaliitto selvitti kaikkien Manner-Suomen kuntien osalta, miten ja millaisin kustannuksin sosiaalihuollon päivystys järjestetään tällä hetkellä.

Tänään julkaistu selvitys on ensimmäinen, jossa kartoitetaan sosiaalipäivystyksen järjestämistapoja ja kustannuksia valtakunnallisesti.

Selvityksen mukaan sosiaalipäivystystä on kehitetty rakenteellisesti merkittävästi viimeisten viiden vuoden aikana. Vuonna 2011 virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä järjesti 50 järjestäjätahoa, ja nyt vuonna 2016 järjestäjätahoja oli kymmenen vähemmän.

– Kuntayhteistyö on merkittävästi vahvistunut ja yksityisen palveluntuottajan käyttö sosiaalipäivystyksessä on jonkin verran vähentynyt, selvityksen tehnyt erityisasiatuntija Aila Puustinen-Korhonen tiivistää tuloksia.

Yhteistyörakenteita ja päivystysjärjestelyjä on rakennettu sen mukaan, millainen kiireellisen sosiaalityön tarve alueilla on. Kartoituksen perusteella Suomessa on seitsemän sosiaalipäivystyksen järjestämistapaa.

Kustannukset vaihtelevat sen mukaan, miten päivystys on järjestetty. Halvimmillaan päivystys maksaa kunnalle 1,3 euroa asukasta kohden ja kalleimmillaan 8,5 euroa asukasta kohden.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, p. 050 344 6884
johtava lakimies Sami Uotinen, p. 050 341 3349
sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen, p. 050 596 9866

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista