Tiedote, 

Sote-valiokunnan mietintö siirtää kysymyksiä myöhemmin ratkaistavaksi

Sote-valiokunnan mietintö hallituksen sote-esityksestä on valmistunut. Keskeisimpien ongelmakohtien osalta valiokunta on esittämässä pääosin ainoastaan perustuslakivaliokunnan edellyttämiä välttämättömiä muutoksia. Mikäli eduskunta hyväksyy lait mietinnön pohjalta, tarkoittaa tämä sitä, että monet uudistuksen ja toimeenpanon onnistumisen näkökulmasta keskeiset kysymykset siirretään myöhemmin ratkaistavaksi, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

- On myönteistä, että valiokunta esittää lievennyksiä erikoissairaanhoidon virkalääkärivaatimukseen sekä tukipalveluiden asemaan. Esitetyt tarkennukset sopimusten mitättömyyttä ja irtisanomista koskevaan sääntelyyn ovat tarpeellisia. On kuitenkin ilmeistä, että esitettävään lainsäädäntöön tulee jäämään ongelmallisia kohtia mm. riittävää omaa tuotantoa, julkisomisteisten yhtiöiden asemaa ja julkisen vallan käyttöä koskien, joihin varmasti joudutaan palaamaan. Perustuslakivaliokunta totesi näihin liittyen väljemmänkin sääntelyn olevan mahdollista, Tainio sanoo.

Aikataulu jättämässä toimeenpanoon merkittäviä riskejä, joita seurattava

Huolimatta siitä, että valiokunnan pyytämistä aikataulua koskevista lausunnoista suurimmassa osassa nähtiin esitetty toimeenpanoaikataulu liian kireäksi, ei muutoksia aikatauluun esitetä.

Mikäli aikataulu hyväksytään esitetyssä muodossa, on välttämätöntä rakentaa uudistuksen toimeenpanoon läpinäkyvä riskienseurantajärjestelmä, joka mahdollistaa aikataulua koskevan jatkuvan arvioinnin toimeenpanovaiheessa. On välttämätöntä varautua tekemään aikatauluun matkan varrella muutoksia, mikäli ylikireä toimeenpanoaikataulu uhkaa johtaa palveluiden vaarantumiseen yhdelläkin alueella, toteaa johtaja Tarja Myllärinen.

Omaisuusjärjestelyitä koskevat muutokset edellyttävät vielä arviointia

Valiokunta esittää muutoksia myös kuntien omaisuussiirtojen kompensaatiomenettelyyn. Valiokunnan tiedotteessa mainittu veronkorotustarpeen rinnalle tuotava kuntien taloudellisen itsehallinnon toteutumista koskeva yleinen arviointiperuste ei vaikuta mielestämme riittävältä, toteaa varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Myös monia muita kuntatalouteen vaikuttavia kysymyksiä on jäämässä ilmaan ja myöhempien ratkaisujen varaan.

Kun uudistuksen kuntien taloutta ja investointikykyä koskevat kipukohdat ovat jo tiedossa, ei niiden pelkkä seuranta riitä. - Vaikutusten arviointia ja kielteisiin vaikutuksiin liittyvien ratkaisukeinojen hakemista tulee jatkaa välittömästi, mm. osana kuntapolitiikan suuntaviivatyötä, painottaa Reina.

Tagit
Timo Reina

Timo Reina

Varatoimitusjohtaja
Johtajisto
Vastuualueet
  • kuntatalousasiat
  • alue- ja elinkeinoasiat sekä EU:n rakennepolitiikka
  • työllisyys ja maahanmuuttoasiat
  • työmarkkina- ja henkilöstöasiat (ml. kehittäminen ja eläkepolitiikka)
  • yhdyskunta-, tekniikka- ja ympäristöasiat
  • kuntakehitys, tuottavuus ja tutkimustoiminta
  • toimitusjohtajan varamies