Tiedote, 

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen järjestäminen koronatilanteen muuttuessa

Keskustelu koronan vaikutuksista varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen järjestämiseen on jälleen kiihtynyt. Huolta aiheuttaa terveysturvallinen palveluiden käyttö ja keskustelu esimerkiksi joululomilta paluu peruskouluihin suunniteltua myöhemmin.

- Julkisen keskustelun perusteella on syytä selventää kunnan roolia ja päätöksentekoa palveluiden järjestämisen tavoista korona-aikana. Nyt mielipiteitä suuntaan ja toiseen esitetään paljon, joka voi aiheuttaa sekaannusta päätöksenteosta, mutta myös huolta perheissä ennen joululomille siirtymistä, sanoo Kuntaliiton hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtaja Terhi Päivärinta.

Julkisen keskustelun perusteella on siis vallitsevissa olosuhteissa syytä selventää, mikä taho voi päättää näiden palveluiden järjestämisen tavoista. Kunnassa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen järjestämisen toimivaltasuhteet määräytyvät hallintosäännön mukaisesti. Näiden palveluiden osalta on jo ennen syksyä päätetty varhaiskasvatuksen toimintavuodesta, esiopetuksesta ja peruskoulujen lukuvuodesta.

Varhaiskasvatus

Kaikilla lapsilla on varhaiskasvatuslain mukainen oikeus saada varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusta on koko koronapandemian ajan järjestetty kaikille sitä tarvitseville lapsille. Palvelun järjestämisessä tulee huomioida kulloinkin voimassa olevat tartuntatautilain mukaiset periaatteet sekä viranomaisten antamat ohjeet ja suositukset. Varhaiskasvatusta ei voi toteuttaa etäpalveluna.

Esiopetus

Esiopetuksen järjestämistä toteutetaan perusopetuslain mukaisin periaattein. Esiopetusta järjestään vain lähiopetuksena eikä sitä voida järjestää esim. poikkeuksellisin opetusjärjestelyin etäopetuksena.

Esiopetuksen oppilailla tulee olla mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspalveluita myös loma-aikoina.

Perusopetus

Perusopetusta järjestään lähiopetuksena.

Perusopetuksen järjestäminen etäopetuksena

Tällä hetkellä tartuntatautiviranomaisen on ensin tehtävä päätös koulun tilojen sulkemisesta, jonka jälkeen kunta opetuksen järjestäjänä voi tehdä päätöksen etäopetukseen siirtymisestä.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt

Jos tartuntatautiviranomainen on tehnyt päätöksen koulun tilojen tai sen osan sulkemisesta, voi kunta opetuksen järjestäjänä päättää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä eli etäopetuksesta siten kuin perusopetuslain 20 a §:ssä säädetään.

Etäopetukseen siirtyminen ei ole lainkaan mahdollista esiopetuksen, 1-3 vuosiluokkien, pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen piirissä olevien sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksen olevien oppilaiden osalta. Tartuntatautiviranomaisen on tunnistettava opetuksen järjestäjää sitovat etäopetuksen järjestämistä koskevat rajat. 

Loma-ajoista päättäminen

Kunta opetuksen järjestäjänä päättää lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuvasta suunnitelmasta, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Koulujen työ- ja loma-ajat ovat osa kyseistä suunnitelmaa. Kunnan hallintosäännössä on määritelty toimivaltuudet, mikä taho päättää ns. lukuvuosisuunnitelmasta sekä koulujen työ- ja loma-ajoista.

Perusopetuksen lukuvuodesta säädetään perusopetuslain 23 §:ssä.

Lisätiedot:

Terhi Päivärinta
Hyvinvointi- ja sivistysyksikkö
Puh 050 590 4796

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme