Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

Tältä sivulta löytyy tietokantamuodossa tiedot Kunnallisten asiakirjojen säilytysajoista.

Tietokanta sisältää Kansallisarkiston määräykset pysyvästi säilytettävistä asiakirjallista tiedoista sekä vähimmäissuositukset määräaikaisesti säilytettävistä asiakirjallisista tiedoista. Säilytysaikaohjeistus on tehty yhteistyössä kuntien, maakuntien liittojen ja Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa.

Arkistonmuodostajan vastuulla on noudattaa Kansallisarkiston määräyksiä pysyvästi säilytettävistä tiedoista sekä määritellä määräaikaisten tietojen säilytysajat perustuen mm. oman toiminnan tarpeisiin, erityislainsäädäntöön tai ministeriön ja keskusvirastojen ohjeisiin. Säilytysaikaohjeistusta voi käyttää apuna tiedonohjaussuunnitelman laadinnassa. Tietokanta on tarkoitettu pääasiassa kuntien asiakirjahallinnosta, tiedonhallinnasta ja arkistotoimesta vastaavien käyttöön. 

Seuraavaksi tietokantaan on tulossa: 

  • Ammatillinen koulutus (odottaa Kansallisarkiston päätöstä)
  • Ympäristönsuojelu (valmistelussa)

Tietokanta on ryhmitelty kuntien yhteisen tehtäväluokituksen mukaisesti. Koska maakuntien liitot eivät ole alkuperäisessä tehtäväluokituksessa, on niille  annettu viimeinen numerointi 15. 

Liitteenä uutta säilytysaikaohjeistusta excel-muodossa.

Varhaiskasvatus (myös tietokannassa)

Ympäristönsuojelu

Ympäristönterveydenhuolto (myös tietokannassa)

 

Vanhemmat, ladattavissa olevat säilytysaikaoppaat
tags