Kuntien pinta-alat ja asukastiheydet

Suomen kunnat ovat pinta-aloiltaan hyvin eri kokoisia. Pinta-alaltaan pienin kunta on Kauniainen (6,0 km2) ja suurin Inari (17 334 km2).  Kuntien pinta-alojen mediaani on 760 km2 eli puolet kunnista ovat pinta-alaltaan tuota pienempiä ja puolet suurempia.

Suomen väestötiheys 1.1.2021 oli 18,2 asukasta maaneliökilometriä kohden.  Muuhun Eurooppaan verrattuna Suomi on varsin harvaan asuttu maa, sillä koko EU:n keskimääräinen asukastiheys on noin 109 asukasta/ km².

Suomessa asutus on voimakkaasti keskittynyt maan eteläisiin osiin ja suurimmille kaupunkiseuduille. Maakunnittain tarkastellen asukastiheyden erot ovat suuria. Tiheimmin asutussa maakunnassa Uudenmaan maakunnassa asuu keskimäärin 187 asukasta neliökilometrillä. EU:n tiheimmin asuttu maa on Malta (1595 as/km²). EU -maista Italia ja Sveitsi, joissa asuu noin 200 asukasta/km², ovat lähimpinä Uudenmaan maakunnan asukastiheyttä. Suomen harvimmin asutussa maakunnassa, Lapissa, yhdellä maaneliökilometrillä asuu keskimäärin vain 1,9 ihmistä ja Kainuussakin vain 3,6.

Tiheimmin asuttu kaupunki on Helsinki, 3066 as/maa-km². Yli tuhannen asukkaan asukastiheyteen yltää Helsingin lisäksi vain kolme kaupunkia: Kauniainen (1728 as/km²), Kerava (1211 as/km²) ja Järvenpää (1184 as/km²). Harvimmin asutut kunnat ovat puolestaan Utsjoki, Enontekiö ja Savukoski, joissa asuu keskimäärin vain 0,2 asukasta/km².

Maanmittauslaitoksen pinta-alatilastoja (mm. kuntakohtaiset pinta-alat)

EuroStatin tilasto: Population density in EU countries and by metropolitan regions