Kuntaliittolaisten yhteystiedot

Täältä löydät kaikkien kuntaliittolaisten yhteystiedot. Palveluneuvontaa varten suosittelemme käyttämään ensisijaisesti neuvontapyyntölomaketta. Kuntaliiton yleinen sähköpostiosoite on asiakaspalvelu (at) kuntaliitto.fi

Kuntaliiton viestintätiimi palvelee median edustajia arkisin kello 9-16, p. 050 300 4968. 

Kuvapankista löytyy osasta kuntaliittolaisia painokelpoisia kuvia. Kuntaliiton hallituksen ja valtuuskunnan tiedot löydät näiden linkkien takaa.

Aaro Hottinen

Aaro Hottinen

Kuntatalouden tilastoasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2251, +358 46 921 0989
Vastuualueet
 • Kuntatalouden tietoaineistojen käsittely, analysointi sekä visualisointi
 • Asiantuntija- ja kehitystehtävät tilastoasioissa
Aleksi Partanen

Aleksi Partanen

Projektiasiantuntija
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
Vastuualueet
 • Yhteistyön lisääminen, verkostoitumisen edistäminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
Anne Haimi

Anne Bouhafs

CRM-koordinaattori
Kuntaliiton sisäiset palvelut, Henkilöstö ja hallinto
+358 9 771 2022, +358 50 408 8835
Vastuualueet
 • CRM-pääkäyttäjä
 • asiakkuustiedon kehittäminen ja tietotuotanto
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
 • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
 • kansallinen alueiden kehittäminen
 • Itämeri-asiat
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Vastuualueet
 • terveydenhuollon kansainväliset asiat
 • terveydenhuollon rahoitus-, talous- ja tilastoasiat
 • palveluseteli
 • veteraaniasiat

Anu Tirkkonen

Projektipäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2342, +358 40 5473 944
Vastuualueet
 • Hankinnoilla työllistäminen -projekti
Anu Wikman-Immonen

Anu Wikman-Immonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2532, +358 50 525 2874
Vastuualueet
 • maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka
 • työvoiman maahanmuutto sekä kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikka
 • EU:n maahanmuuttopolitiikka
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
 • kuntien varautuminen ja turvallisuus
Arja Puukko

Arja Puukko

KV-asiantuntija
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö, KV-tiimi
+358 9 771 2239, +358 50 544 6585
Vastuualueet
 • EU:n alueiden komitea
 • ystävyyskuntatoiminta
Arto Kortelainen

Arto Kortelainen

Talouspäällikkö
Kuntaliiton sisäiset palvelut, Talous
+358 9 771 2323, +358 50 598 7272
Vastuualueet
 • talouden ja hallinnon järjestelmäkehitys
 • budjetoinnin ja kuukausiraportoinnin ohjaus
 • raportoinnin kehittäminen
 • talouden ohjeistuksen ylläpito ja kehittäminen
Ellica Mildh

Ellica Mildh

Harjoittelija
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö, KV-tiimi
+32 474 54 08 51
Vastuualueet
 • EU:n edunvalvonta
 • Viestintä ja tiedonhaku
 • Tapahtumat ja vierailijaryhmät
Emilia Mattsson

Emilia Mattsson Nortamo

Kehittämispäällikkö
Ruotsinkieliset asiat -yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Vastuualueet
 • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien edunvalvonnan sekä palveluiden kehittäminen
 • kaksikielisyyden vahvistaminen Kuntaliiton kehitysprojekteissa
 • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien verkoston koordinointi sekä ruotsinkielisen neuvottelukunnan sihteeri
Essi Ratia

Essi Ratia

Asiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 50 463 7695
Vastuualueet
 • ammatillinen koulutus
 • seutukaupunkiverkosto
 • Koulutus palveluna – koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus -projekti (KOPA) - päättynyt keväällä 2022
Hanna Lassila

Hanna Lassila

Viestinnän asiantuntija
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö, Viestintä
+358 9 771 2142, +358 50 473 6278
Vastuualueet
 • Hyvinvointi- ja sivistysviestintä​
 • Elinvoima- ja talousviestintä​
 • Tutkimusviestintä​
 • Kuntaliiton tapahtumanäkyvyys​
 • Ajankohtaisviestintä
Heli Huttunen

Heli Huttunen

Kielenkääntäjä
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö
+358 9 771 2484, +358 50 568 7607
Vastuualueet
 • englannin kielen käännökset
 • englanninkielisen verkkopalvelun kehittäminen
Heli Hänninen

Heli Hänninen

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
+358 9 771 2285, +358 50 564 0610
Vastuualueet
 • Asiantuntija-, edunvalvonta- sekä kehittämistehtävät
 • liittyen erityisesti kuntien tietohallintoon, tiedonhallintaan ja tiedolla johtamiseen.
Henrik Lönnqvist

Henrik Lönnqvist

Kaupunkikehityspäällikkö
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
Vastuualueet
 • Kuntaliiton kaupunkipoliittisen työn valmistelu ja kehittäminen
 • Kuntaliiton sisäisen kaupunkipolitiikkatyön koordinaatio
 • Uuden kaupunkitiedon tuottaminen
Ilona Koto

Ilona Koto

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
+358 9 771 2273, +358 50 572 4266
Vastuualueet
 • Osallistuu kuntien digitalisaation, tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämisen valmistelutyön ja -hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Jaana Jormanainen

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
Vastuualueet
 • Asiantuntija-, edunvalvonta- sekä kehittämistehtävät erityisesti tiedon yhteentoimivuuden ja hyödyntämisen mahdollistamiseksi kunnissa.
 • Julkishallinnon tietovirrat, tietovarannot ja tiedon hyödyntäminen.
 • EU-edunvalvonta ja yhteistyö digitalisaatio- ja tieto/data-asioissa.

Jani Voutilainen

Projektipäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2279, +358 50 435 7514
Vastuualueet
 • Palomuuri 1.0 -projekti
 • - selvittää ja kehittää kuntien hallinnassa olevan kriittisen infrastruktuurin, erityisesti vesihuollon ja kuntaomisteisten energialaitosten, varautumista kyberturvallisuuden riskeihin.
Jari Vaine

Jari Vaine

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Vastuualueet
 • velkarahoitus, sijoitustoiminta, johdannaiset ja rahoitussääntely
 • riskienhallinta ja vaikuttavuus
 • maksuvalmiuden hoito, tilit ja maksaminen
 • rahoituslaitosyhteistyö