Kuntaliittolaisten yhteystiedot

Täältä löydät kaikkien kuntaliittolaisten yhteystiedot. Palveluneuvontaa varten suosittelemme käyttämään ensisijaisesti neuvontapyyntölomaketta. Kuntaliiton yleinen sähköpostiosoite on asiakaspalvelu (at) kuntaliitto.fi

Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä. Kuvapankista löytyy osasta kuntaliittolaisia painokelpoisia kuvia.

Aaro Hottinen

Aaro Hottinen

Kuntatalouden tilastoasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2251, +358 46 921 0989
Vastuualueet
 • Kuntatalouden tietoaineistojen käsittely, analysointi sekä visualisointi
 • Asiantuntija- ja kehitystehtävät tilastoasioissa
Aleksi Partanen

Aleksi Partanen

Projektiasiantuntija
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
Vastuualueet
 • Yhteistyön lisääminen, verkostoitumisen edistäminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
Anne Haimi

Anne Bouhafs

CRM-koordinaattori
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
+358 9 771 2022, +358 50 408 8835
Vastuualueet
 • CRM-pääkäyttäjä
 • asiakkuustiedon kehittäminen ja tietotuotanto
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
 • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
 • kansallinen alueiden kehittäminen
 • Itämeri-asiat
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Vastuualueet
 • terveydenhuollon kansainväliset asiat
 • terveydenhuollon rahoitus-, talous- ja tilastoasiat
 • palveluseteli
 • veteraaniasiat

Anu Tirkkonen

Projektipäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2342, +358 40 5473 944
Vastuualueet
 • Hankinnoilla työllistäminen -projekti
Anu Wikman-Immonen

Anu Wikman-Immonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2532, +358 50 525 2874
Vastuualueet
 • maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka
 • työvoiman maahanmuutto sekä kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikka
 • EU:n maahanmuuttopolitiikka
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
 • kuntien varautuminen ja turvallisuus
Arja Puukko

Arja Puukko

KV-asiantuntija
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat -yksikkö, KV-tiimi
+358 9 771 2239, +358 50 544 6585
Vastuualueet
 • EU:n alueiden komitea
 • ystävyyskuntatoiminta
Arto Kortelainen

Arto Kortelainen

Talouspäällikkö
Talous ja hallinto -yksikkö, Talous ja hallinto
+358 9 771 2323, +358 50 598 7272
Vastuualueet
 • talouden ja hallinnon järjestelmäkehitys
 • budjetoinnin ja kuukausiraportoinnin ohjaus
 • raportoinnin kehittäminen
 • talouden ohjeistuksen ylläpito ja kehittäminen
Eija Rautiainen

Eija Rautiainen

Markkinointipäällikkö
Viestintäyksikkö
+358 9 771 2330, +358 45 316 1600
Vastuualueet
 • markkinoinnin suunnittelu ja toteutus
 • Kuntaliitto-brändi
 • tapahtumat
 • kuntien markkinoinnin tuki

Elina Laamanen

Asiakkuuspäällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
+358 9 771 2144, +358 40 194 0229
Vastuualueet
 • Kuntaliiton asiakkuustyön ja verkostojen kehittäminen
Elina Lindström

Elina Lindström

Hanketyöntekijä
Sote-yksikkö
+358 9 771 2150, +358 46 921 5125
Vastuualueet
 • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke
 • verkostojen luominen ja ylläpito
 • kehittämisverkostojen toimintojen koordinointi
 • toiminta- ja ratkaisumallien koonti, luonti ja kehittäminen
Ellen Vogt

Ellen Vogt

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
Vastuualueet
 • toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
 • aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
 • kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
 • päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntaverkosto
 • Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto
Ellica Mildh

Ellica Mildh

Harjoittelija
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat -yksikkö, KV-tiimi
+32 474 54 08 51
Vastuualueet
 • EU:n edunvalvonta
 • Viestintä ja tiedonhaku
 • Tapahtumat ja vierailijaryhmät
Emilia Mattsson

Emilia Mattsson Nortamo

Kehittämispäällikkö
Ruotsinkieliset asiat -yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Vastuualueet
 • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien edunvalvonnan sekä palveluiden kehittäminen
 • kaksikielisyyden vahvistaminen Kuntaliiton kehitysprojekteissa
 • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien verkoston koordinointi sekä ruotsinkielisen neuvottelukunnan sihteeri
Esa Kokki

Esa Kokki

Koordinaattori
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT (Palvelut)
+358 50 471 7650
Vastuualueet
 • pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kehittämis- ja asiantuntijatehtävät, erityisesti kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluiden palvelualueiden valmistelun koordinointi ja kehittäminen
Essi Ratia

Essi Ratia

Asiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 50 463 7695
Vastuualueet
 • ammatillinen koulutus
 • seutukaupunkiverkosto
 • Koulutus palveluna – koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus -projekti (KOPA) - päättynyt keväällä 2022
Hanna Kemppainen

Hanna Kemppainen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2377, +358 50 336 5084
Vastuualueet
 • katujen ylläpito
 • infran rakennuttaminen
 • Kehto-foorumin koordinointi
Hanna Menna

Hanna Menna

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2043, +358 50 448 5140
Vastuualueet
 • kuntatoimijoiden digitalisaation edistäminen
 • alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI
Heli Hänninen

Heli Hänninen

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
+358 9 771 2285, +358 50 564 0610
Vastuualueet
 • Asiantuntija-, edunvalvonta- sekä kehittämistehtävät
 • liittyen erityisesti kuntien tietohallintoon, tiedonhallintaan ja tiedolla johtamiseen.
Henrik Lönnqvist

Henrik Lönnqvist

Kaupunkikehityspäällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
Vastuualueet
 • Kuntaliiton kaupunkipoliittisen työn valmistelu ja kehittäminen
 • Kuntaliiton sisäisen kaupunkipolitiikkatyön koordinaatio
 • Uuden kaupunkitiedon tuottaminen
Ilona Koto

Ilona Koto

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
+358 9 771 2273, +358 50 572 4266
Vastuualueet
 • Osallistuu kuntien digitalisaation, tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämisen valmistelutyön ja -hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Jaana Halonen

Jaana Halonen

Erityisasiantuntija
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
+358 9 771 2126, +358 50 452 7035
Vastuualueet
 • kehyskunta-asiat
 • asiakkuuksien kehittäminen
 • uuden kuntatiedon tuottaminen

Jaana Jormanainen

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
Vastuualueet
 • tiedon yhteentoimivuus julkishallinnon palveluissa
 • digitalisaation edistäminen
 • Kansallisten digitalisaatio- ja tekoälyhankkeiden osallistuminen ja seuranta
Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Vastuualueet
 • kehitysvammahuolto
 • vammaispalvelut
 • sosiaalihuollon kelpoisuudet
 • sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
 • Maakunnallistuvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
 • Erityishuollon asiantuntijaryhmä -verkosto
 • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke