Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ratkaissut lukuisia kanteluja, jotka ovat koskeneet viranomaisten puhelinpalveluja. Kanteluja on kohdistunut myös kuntiin. Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan monilla viranomaisilla on yhä puutteellinen tai virheellinen käsitys siitä, mitä puhelinneuvonnan

Suomen Kuntaliitto lähettää ohessa tiedoksi ja toimenpiteitä varten Verohallinnon tiedotteen veronsaajien oikeudenvalvonnan uudistuksesta. Tasavallan presidentti on 18.4.2008 hyväksynyt lakimuutokset (HE 148/2007), joiden perusteella Verohallitus ja yhdeksän verovirastoa yhdistetään Verohallinto