Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

Tämä yleiskirje kumoaa vastaavan aiemman yleiskirjeen. Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan vuoden 2024 kesäkuussa. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.–4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.–1.6.2024. Vaaleissa noudatetaan vaalilain (Finlex)

Kopiosto on sopimuksella myöntänyt kunnille luvan tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, suorituksia ja valokuvia sisältävien tallennettujen radio- ja televisio-ohjelmien lainaukseen yksityishenkilöille ja esittämiseen kuntien kirjastoissa. Sopimus on koskenut tiettyjä Yleisradio Oy:n tuottamia

1/2023: Vuoden 2022 yleiskirjeluettelo 2/2023: Musiikin esityskorvaukset Teosto ry:lle vuonna 2023 3/2023: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen 4/2023: Ilmoittajansuojelulaki ja kunnat 5/2023: Koulupäivän yhteydessä järjestettävä vapaa-ajan toiminta 6/2023: Kuntien varautuminen

Työ- ja elinkeinoministeriöille (TEM) vastuulle on tullut kaksi EU-lakiin ja -direktiiviin liittyvää toimeenpanotehtävää, jotka molemmat koskettavat kuntien myöntämiä lupia. Nämä ovat Single Digital Gateway (SDG) asetus sekä uusiutuvan energian direktiivi (RED II). Yhteistä näille on se, että

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan vuoden 2024 tammikuussa. Varsinainen vaalipäivä ensimmäisessä vaalissa on sunnuntai 28.1.2024. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.–23.1.2024 ja ulkomailla 17.–20.1.2024. Mahdollisen toisen vaalin (toisen kierroksen) vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024

Alueidenkäytön ja rakentamisen digitaalisia toimintatapoja koskeva sääntely jakaantuu kolmeen eri lakiin Uusi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (431/2023) hyväksyttiin eduskunnassa 24.2.2023 valiokunnan tekemin muutosehdotuksin ja täydentävin lausumin. Samalla eduskunta hyväksyi

Suomen Kuntaliitto ry on yhdessä tekijänoikeusjärjestöjen Kopiosto ry:n ja Sanasto ry:n (jäljempänä yhteisesti myös tekijänoikeusjärjestöt) kanssa neuvotellut suositussopimuksen (jäljempänä sopimus) kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kaupunkien/kuntien kirjastojen ja näiden yhteenliittymien

Uusi luonnonsuojelulaki voimaan 1.6.2023 Uusi luonnonsuojelulaki (9/2023) tulee voimaan 1.6.2023. Uudessa luonnonsuojelulaissa säilyy paljon vanhasta vuoden 1997 laista, mutta lakiin tulee myös lukuisia muutoksia sekä kokonaan uusia elementtejä. Kuntien rooli ja tehtävät säilyvät pääperiaatteiltaan