Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille.

Rakennusten latauspisteitä sekä -valmiuksia sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmiä koskeva laki (733/2020, jäljempänä ”Latauspiste- ja automaatiolaki”) tuli voimaan 11.11.2020. Latauspiste- ja automaatiolain uusia ja laajasti korjattavia rakennuksia koskevat velvoitteet tulevat voimaan

Lähetämme tiedoksi vuoden 2020 yleiskirjeluettelon: Vi sänder för kännedom en förteckning över Kommunförbundets cirkulär år 2020: 1/2020: Vuoden 2019 yleiskirjeluettelo / Förteckning över cirkulären år 2019 2/2020 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut pysyvät pääosin ennallaan vuosina 2020

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) annetun lain muuttamisesta (565/2020) astuu voimaan 1.10.2020. Laissa määritellään sitovasta henkilöstömitoituksesta sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisen tehostetun palveluasumisen ja 22 §:n

Kansallista veteraanipäivää vietetään maanantaina 27.4.2020. Kansallisen veteraanipäivän päätoimikunta on alkuvuodesta 2020 julkaisemassaan asiakirjassa suositellut eri organisaatioita järjestämään ja osallistumaan Kansallisen veteraanipäivän tilaisuuksiin. Kuitenkin vallitsevassa

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2019 yleiskirjeistä. ----------- Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunförbunds cirkulär år 2019. Lisätietoja / Närmare upplysningar: Piia Huttunen, puh / tfn +358 50 5679 871, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi