Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta. Lisäksi ehdotetaan muutettavan lakia ammatillisesta koulutuksesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin koskien ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin

Tältä sivulta löytyy Kuntaliiton lausuntoluonnos Työttömyysetuuksien rahoitusvastuun laajentamista koskevan korvauksen laskemisesta. Lausunto tulee jättää 5.8. Tutustu lausuntopyyntöön lausuntopalvelussa. Kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa Kuntaliiton lausuntoon lähettämällä kommentteja 1.8

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja kiinnittää huomiota erityisesti alla mainittuihin asioihin: (Valmiit kysymykset lausuntopohjassa) Millaista sidosryhmäyhteistyötä tulisi tehdä toimeenpanon aikana (yhteistyötahot, yhteistyön muoto ja fokus)? Avoimet, kuntaerityisyyden huomioivat

Yleisiä huomioita esitysluonnoksesta Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Kuntaliitto kiittää myös suosituksen mukaisesta lausuntoajasta: kuuden viikon lausuntoaika antaa

Kuntaliitto kiittää ns. jakeluinfra-asetuksen lausuntomahdollisuudesta. 1. Uudistettu laki liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Kuntaliitolla ei ole lausuttavaa tältä osin. Kuntaliitto kuitenkin toteaa, että maksupäätteiden lisääminen pikalatauspisteille

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa lausuntonaan lausuntopalvelussa https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=793… seuraavaa: Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja haluaa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin näkökulmiin: Vastaanottorahan perusosan suuruus on tällä hetkellä noin 59 prosenttia toimeentulotuen perusosan määrästä ja esitetty alennettu vastaanottorahan perusosan suuruus olisi jatkossa 49

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto eduskunnan valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028. Tässä lausunnossa näkökulmana on kuulemispyynnön mukaisesti erityisesti ammatillisen

Vanhusasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle pitää sisällään huolellisesti valmistellun kokonaisuuden, jossa käsitellään yhteiskunnan digitalisaation ja palveluiden digitalisoitumisen aiheuttamia haasteita, riskejä ja uhkia ikääntyvälle väestölle ja heidän mahdollisuuksilleen päästä palveluiden