Yleiskirje/Cirkulär 1/80/2009, 13.1.2009

Vuoden 2008 yleiskirjeluettelo

Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2008 yleiskirjeistä.

 

Härmed sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunförbunds cirkulär under 2008.

 

SUOMEN KUNTALIITTO
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Jyrki Laurinmäki  
hallintojohtaja
administrativ direktör

Kirsi Ylipekka
arkistopäällikkö
arkivchef

Liite/Bilaga
Yleiskirjeluettelo/Förteckning över cirkulär