Yleiskirje 13/2017, Hurmeranta, Jarva, Mättö

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia - Tavoitteena kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia - Tavoitteena kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen

Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tehty useita muutoksia (230/2017), jotka tulevat voimaan 1.5.2017. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksilla tavoitellaan kaavaprosessien nopeuttamista ja hallinnollisen työn keventämistä. Lain muutokset tuovat kunnille uusia suunnitteluvälineitä ja antavat mahdollisuuden joustavoittaa prosesseja. Lain muutokseen liittyen on valmisteilla joitain maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutoksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan kesäkuun alusta.

Yleiskirjeessä käsitellään muutoksia ja niiden vaikutuksia kunnan viranomaisten toimintaan ja päätöksentekoon. Kunnan- ja kaupunginhallituksia pyydetään toimittamaan tämä yleiskirje edelleen kunnan kaavoituksesta vastaavalle toimielimelle ja rakennusvalvontaviranomaiselle.

Yleiskirje kokonaisuudessaan liitteenä.

Lisätietoja:

Tagit
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
  • luonnonsuojelulainsäädäntö
  • liikenteen lainsäädäntö
  • asumisen lainsäädäntö