Yleiskirje 8/2019

Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava toimeenpanoon

Tieliikennelaki (729/2018) korvaa vuonna 1982 voimaan tulleen tieliikennelain. Uusi tieliikennelaki tulee voimaa 1.6.2020. Uudistetussa tieliikennelaissa on pyritty vähentämään byrokratiaa ja edistämään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä ympäristönäkökohtien huomioimista. Laissa on haluttu luoda edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle samalla kun sääntelyä on kevennetty.

Tässä yleiskirjeessä käsitellään uuden tieliikennelain keskeisimpiä vaikutuksia kuntien toiminnan näkökulmasta, joihin on tärkeää kunnassa varautua ja valmistautua.

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut tieliikennelakiin liittyvän valtioneuvoston asetuksen valmistelun keväällä 2019. Ministeriö on myös käynnistänyt hankkeen, jossa uuteen tieliikennelakiin tehdään lainsäädäntöteknisiä ja muita täsmennyksiä. Myös tieliikennelain täydennysten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020. Kuntaliitto tiedottaa kuntia, kun lainsäädännön valmistelu etenee.

Yleiskirje pyydetään toimittamaan ainakin seuraaville tahoille: kunnan teknisen toimen johto ja kunnan liikennesuunnittelusta vastaavat.

Yleiskirje kokonaisuudessaan alla olevassa liitteessä.

Yleiskirjeen liitteenä on kalvosarja, joka täsmentää ja havainnollistaa lakimuutoksia.

Lisätietoja: yhdyskuntatekniikan asiantuntija Hanna Kemppainen, p. 050 336 5084 ja liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, p. 040 869 7836. Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi.

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Reina

varatoimitusjohtaja     

Jarkko Huovinen

johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Liite Kuntaliiton yleiskirjettä täydentävä kalvosarja

Tagit
Hanna Kemppainen

Etunimi
Hanna
Sukunimi
Kemppainen
yhdyskuntatekniikan asiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2377
Kännykkä
+358 50 336 5084
Vastuualueet
  • katujen ylläpito
  • infran rakennuttaminen
  • teknisen sektorin hankinnat
  • Kehto foorumin koordinointi
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka
Johanna Vilkuna

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Vilkuna
liikenneasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2104
Kännykkä
+358 40 869 7836
Vastuualueet
  • liikennepolitiikka
  • yhdyskuntien liikenteen suunnittelu ja ohjaus
  • henkilöliikenne
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö