Asukkaat maakuntauudistuksen keskiöön

Lapin maakunnan osallisuutta kehittämässä

Osallisuuspeli, Lapin AKE-työapaja 23.4.2018
Lapin maakunnan osallisuuskoulutuksessa syvennyttiin myös osallisuuspeliin.

AKE-projektin ensimmäinen pilottimaakunnan koulutus pidettiin 23.4.2018 Rovaniemellä. Mukana oli noin 30 osallisuuden kehittäjää eri tahoilta ja eri puolilta laajaa Lapin maakuntaa. Erityisesti puhututtivat maakunnan pitkät etäisyydet ja asukkaiden kiinnostuksen virittäminen maakunnan toiminnan kehittämiseen. Monipuolinen viestintä, etäyhteydet ja verkko-osallisuus todettiin välttämättömiksi osallistumisen tekijöiksi, ja paljon nykyaikaista teknikkaa Lapissa onkin jo vanhastaan käytössä. Toisaalta korostettiin kohtaamisen tärkeyttä. Kyläyhdistykset ja muut luontaiset läheltä löytyvät yhteiset mahdollisuudet todettiin tärkeiksi verkostoitumisen välineiksi.

Lapin maakunnan "osallisuuspoppoo" on aktiivinen ja sai tästäkin koulutuksesta lisää vauhtia. Osallistumisen valmistelijat olivat valinneet koulutuksen teemoiksi Avoimen hallinnon, viestinnän, osallisuuspelin sekä kansalaiskumppanuuden. Työpajan vetivät Kuntaliiton erityisasiantuntija Jari Seppälä ja Tampereen yliopiston tutkijatohtori Sanna Tuurnas yhdessä Lapin liiton viestintäpäällikön Jenni Lintulan ja Lapin maakunnan osallisuuskoordinaattorin Jukka Hakolan kanssa.

Kuntaliiton AKE-projekti (Asukkaat maakunta- ja sote-uudistuksen keskiöön) järjestää kahdeksassa pilottimaakunnassa koulutukset, joista on tarkoitus saada myös muille tuleville maakunnille asukkaiden osallistumiseen liittyvää tukiaineistoa.

Katso video Lapin työpajan tiimoilta.

Katso keskusteluvideo: Kuulemista vai kumppanuutta, Jenni Airaksinen ja Sanna Tuurnas

 

Tags