Maakunta- ja sote-uudistuksen muutostuki

Syksyn maakuntafoorumit kokoavat yhteen kuntien ja maakuntien valmistelijoita

maakuntafoorumi

Kuntaliitto järjestää osana maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallista toimeenpanoa eri toimijat yhteen kokoavia maakuntafoorumeita. Foorumeilla kohtaavat niin vastuuvalmistelijat kuin kuntien johtajat, maakunnat muodostavien nykyisten organisaatioiden johtajat sekä poliittiset päättäjät eri puolilta Suomea. Foorumit toimivat keskeisten teemojen ja vertaisoppimisen alustana.

Foorumeiden teemat on muodostettu kuntien ja maakuntien tarpeiden pohjalta. Pääsääntöisesti aiheet käsittelevät kunta-maakunta-yhdyspintakysymyksiä sekä maakuntien itsehallinnollista luonnetta. Syksyn maakuntafoorumit järjestetään noin kuukauden välein tiistaisin (19.9. foorumi keskiviikkona) noin klo 10-15 Kuntatalolla.
 

Syksyn maakuntafoorumeiden aikataulu ja teemat

           13.6.         Maakunnan johtaminen

           19.9.         Henkilöstösiirrot sekä sopimusten siirrot ja hankintalainsäädännön reunaehdot

           2.10.         Maakunnat markkinoilla

          16.10.       Palveluintegraatio ja hyvinvoinnin edistäminen kunnan ja maakunnan yhteistyönä

          6.11.         ICT ja tiedolla johtaminen

          4.12.         Kasvupalvelut ja työllisyys

Foorumeiden esitykset on lisätty tilaisuuksien tapahtumasivuille (linkit yllä). Jälkitallenteet foorumeiden puheenvuoroista löytyvät Kunta.tv:n sivun kautta.
 

Kullakin foorumilla on oma kohderyhmänsä kyseessä olevan teeman perusteella. Kutsut foorumeihin lähetetään esimerkiksi maakuntien johdolle ml. VATE kuntaedustajineen, poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajistolle, muutosjohtajille sekä eri vastuuvalmistelijoille. Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etänä ja esitetyt alustuspuheenvuorot tulevat nähtäviksi verkkoon jälkikäteen.

Tags