Sote-muutostuki

Pohdituttavatko hyvinvointialueen luottamushenkilöiden asema, oikeudet ja edut?

Saamme Kuntaliittoon paljon kysymyksiä hyvinvointialueiden luottamushenkilön asemasta. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä heillä on kunnallisiin luottamushenkilöihin? Miten määräytyvät hyvinvointialueen luottamushenkilöiden oikeudet saada virka- ja työvapaata varsinaisesta tehtävästään?

Mikä toimielin päättää, toimivatko aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä lautakuntien puheenjohtajat päätoimisina vai osa-aikaisina luottamushenkilöinä? Onko hyvinvointialueiden luottamushenkilöillä kelpoisuusehtoja?

Sote-muutostukisivuilta ohjeita arjen pulmiin

Hyvinvointialuelain luottamushenkilön asemaa koskeva sääntely vastaa kuntalain sääntelyä. 

– Koostimme verkkosivun, jossa ohjeitamme hyvinvointialueiden luottamushenkilöitä heidän asemastaan, oikeuksistaan ja eduistaan, kertoo kuntien ja hyvinvointialueiden yhteydenottoihin vastaava lakimies Katriina Martikainen.

Lue tuore ohjeistuksemme hyvinvointialueen päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemasta.

Lisäksi teimme jo alkuvuonna 2022 ohjeistuksen luottamushenkilön kaksoisroolin tuottamasta esteellisyydestä, eli tilanteesta, jossa henkilöllä on luottamustoimi sekä kunnassa että hyvinvointialueella.

 

Kuntaliiton sote-muutostuki

Tuotamme sote-muutokseen liittyvää tukea jäsen- ja sopimuskumppaniorganisaatioille sekä hyvinvointialueille. Muutostukisivun kautta löydät myös aiheen ajankohtaiset tapahtumat, julkaisut ja ohjeistukset.

Voit perehtyä tarjoamaamme muutostukeen osoitteessa kuntaliitto.fi/sotemuutostuki.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!