Suositukset hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön strategisen johtamiseen on päivitetty

Kuntaliiton ja Hyvilin yhdyspintaprojektissa on luotu tilannekuva kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöstä, hyvinvointialueuudistuksen jälkeisinä kuukausina. Tilannekuva perustuu keväällä 2023 toteutettuun kunta- ja aluekierrokseen, johon sisältyi kuntien, hyvinvointialueiden ja maakuntien liittojen edustajien tapaamisia, kyselyitä sekä perehtymistä erilaisiin yhteistyöhön liittyviin materiaaleihin. Tilannekuvan päivityksen yhteydessä on myös päivitetty suositukset hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön strategiseen johtamiseen.  

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ei ole monilla alueilla vielä strategisella tasolla  

Kaikilla alueilla ei ole hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistä tilannekuvaa yhteistyön pohjana. Haasteena on mm. ajantasaisen tiedon puute ja tiedon hyödyntäminen yhteistyössä. Myös vuorovaikutuksen vähäisyys ja tieto vastuuhenkilöistä tai vastuuhenkilöiden puute hidastaa yhteistyön etenemistä.  

Kuntien ja hyvinvointialueiden edustajilla ei ole myöskään välttämättä yhteistä näkemystä toimijoiden rooleista osana kokonaisuutta. Hyvinvointialueen ja kuntien rooleista uudessa tilanteessa ei ole välttämättä käyty yhdessä keskustelua luottamushenkilöiden, ylimmän johdon, toimialajohdon, asiantuntijoiden ja henkilöstön kesken. Erilaisissa rooleissa toimivilla henkilöillä voi olla vaihteleva käsitys toiminnan kokonaisuudesta. Työnjako on vielä monilla yhdyspinnoilla epäselvä.   

Käytännön työ voi sujua, vaikka strategiatason yhteistyö on alkuvaiheessa 

Monilla alueilla on kuitenkin myös hyvää yhteistyötä asiantuntijoiden välillä käytännön tasolla, eri yhdyspinnoilla. Tästä esimerkkinä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostot ja hyte-koordinaattorien tekemä yhteistyö sekä yhteistyö lapsiperhepalveluissa. Aiemmat yhteistyösuhteet ja tutut henkilöt helpottavat yhteistyön jatkumista muutoksesta huolimatta. Yksittäisten yhdyspintojen toimivuus vaihtelee alueiden välillä, tunnistettavissa ei ole tiettyä yhdyspintaa, joka toimisi kaikilla alueilla tai yhdyspintaa, joka ei toimisi yhdelläkään alueella. Tilanne vaihtelee runsaasti alueittain.   

Yhdyspintatyö vaatii erityisesti alkuvaiheessa resurssia ja aikaa  

Yhdyspinnat eivät toimi itsestään, vaan niiden kehittäminen vaatii aktiivista panostamista yleisten yhteistyörakenteiden lisäksi myös yhdyspintakohtaisesti. On tärkeää myös varmistaa, että yhteistyössä ovat mukana oikeat henkilöt, joilla on mandaatti viedä asioita eteenpäin omassa organisaatiossaan.  

-Näin suuren uudistuksen jälkeen on tärkeää resursoida riittävästi yhteistyöhön. Yhteistyöhön resursointi vaihtelee hyvin paljon alueiden ja kuntien välillä. Tämä näkyy myös yhteistyön etenemisessä, projektipäällikkö Liisa Jurmu Kuntaliitosta kuvaa tilannetta.   

-On myös tärkeää huomioida, että kuntayhteistyöntilanne vaikuttaa yhteistyön rakentumiseen myös kuntien ja hyvinvointialueen välillä, toteavat kehittämispäällikkö Jarkko Majava ja erityisasiantuntija Sami Niemi.

Tutustu Kunta- ja aluekierroksen raporttiin sekä yhteistyön suosituksiin:

Aiemmat uutisointimme aiheesta:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista