Lainsäädäntö etäopetuksesta on tuotava ajan tasalle

Perusopetuslaki ei ole pysynyt yhteiskunnan kehityksen tahdissa. Nykyään tarvittavat opetusjärjestelyt, kuten etäopetus ja etäyhteyksiä hyödyntävä opetus, eivät ole lain näkökulmasta selkeitä.

Hallituksen on toimittava ripeästi. Etäopetuksen selkeiden reunaehtojen määrittely ja hallitusohjelmassa mainittujen tavoitteiden toimeenpano yhteistyössä kuntien kanssa ovat ensisijaisia askelia. Etäopetusta tulee tästä eteenpäin kehittää opetusmuotona lähiopetuksen rinnalle, ja uutta lainsäädäntöä tarvitaan tukemaan tätä kehitystä.

Kuntaliitto on tänään jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle viestinsä etäopetuksen kehittämisen tarpeesta: 

– Etäopetus tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia. On olennaista, että lainsäädäntö tukee tätä kehitystä ja varmistaa kaikille oppilaille mahdollisuudet laadukkaaseen opetukseen, Kuntaliiton kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki sanoo.

Kuntaliitto on jo syyskuussa 2020 tehnyt aloitteen asiasta opetus- ja kulttuuriministeriölle, mutta asia ei ole edennyt. Kunnille on tärkeää, että etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen toteuttamisen reunaehdot lähiopetusta täydentävänä opetuksena olisi selkeät.

Erilaiset alueet tarvitsevat monipuolisia tapoja opetuksen järjestämiseen

Etäopetuksen kehittäminen perusopetuksessa on välttämätöntä monista syistä. Ensinnäkin opetuksen monipuolisempi saatavuus mahdollistaa paremman oppimisen myös vaikeasti saavutettavilla alueilla. 

– Suomessa on hyvin erilaisia kuntia ja tämä erilaisuus vaatii monimuotoisia ja joustavia opetuksen järjestämisen tapoja. Etäopetuksen avulla voidaan esimerkiksi tarjota opetusta myös harvaan asutuilla alueilla tai muutoin vaikeiden kulkuyhteyksien päässä, Kuntaliiton erityisasiantuntija Minna Lindberg sanoo.

–  Toisaalta etäopetus ei ole vain pitkien etäisyyksien alueilla tärkeää. Myös kaupungeissa etäopetuksen avulla voidaan tarjota esimerkiksi valinnaista kielten ja uskonnon opetusta oppilaan lähikoulussa.

Ikäluokkien pienentyessä koulut voivat täydentää ja monipuolistaa oppilaille annettavaa opetusta yhteistyössä etäyhteyksien avulla.

Lisäksi jos kelpoisia opettajia ei ole saatavilla, voidaan etäyhteyksin varmistaa laadukkaan opetuksen saatavuus.

– Pedagogiikan tulee kehittyä yhteiskunnan tarpeiden mukana, ja etäopetus tarjoaa mahdollisuuden kehittää samaan aikaan sekä opettajien osaamista että oppilaiden jatko-opintovalmiuksia, Lindberg sanoo.
 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme