TE-uudistuksen kustannusneutraaliudesta ei pidä tinkiä

Vuoden 2025 alusta kuntien vastuu työllisyyden sekä elinvoimapalveluiden järjestämisestä laajenee. Uudistus lisää kuntien kuluja sekä siirtyvien palveluiden, että kasvavan työttömyysetuuksien rahoitusvastuun myötä. Rahoitusperiaatteen mukaan valtiolla on velvollisuus huolehtia kuntien taloudellisista edellytyksistä niille lailla määrätyissä tehtävissä.

Kuntaliitto nostaa tuoreessa muistiossaan esille huolensa TE-palveluiden rahoituksen riittämättömyydestä. Kuntaliitto on huolissaan siitä, että TE-palveluiden rahoitus ei vastaa uusien velvoitteiden aiheuttamia kuluja. Uudistuksen tavoitteet työllisyyden lisäämisestä ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisestä toteutuvat vain, jos uudistus toteutetaan kustannusneutraalina, TE-palveluiden normeja puretaan ja arvioidaan, ovatko kaikki työllisyyspalveluiden asiakkaat oikealla etuudella. 

Riittämätön rahoitus vaarantaa uudistuksen tavoitteet, kun kunnat joutuvat, muiden valtionosuusvähennysten ohella, tekemään palveluihin leikkauksia jo heti vuoden 2025 alusta.

Lue koko muistio: TE-uudistuksen kustannusneutraaliudesta ei pidä tinkiä (pdf)