Kirjoittaja on pääekonomisti Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MinnaPunakallio

Kirjoittaja

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2022 on nyt vahvistettu. Maksuihin tulee ensi vuonna useita muutoksia, mutta muutokset oli ennakoitu kuntatalousohjelman ennusteissa jo melko lailla kohdalleen. Osa työnantajan maksuista nousee ja osa laskee, joten nettona niiden

Kirjoittaja

Sanna Marinin hallitus julkaisi syyskuun lopussa esityksensä valtion vuoden 2022 talousarvioksi. Talousarvion yhdessä julkaistiin myös syksyn kuntatalousohjelma sekä valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdannekatsaus. Talousarvioesitys on näillä näkymin viimeinen talousarvioesitys, jossa

Kirjoittaja

Valtiovarainministeriö tiedotti lokakuussa sote-siirtolaskelman jälkeisen kunnan valtionosuuden määrään liittyvästä laskentateknisestä virheestä. Niin sanottu kehysvirhe liittyi erityisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuden indeksitarkistukseen, jonka osittain virheellinen laskentalogiikka

Kirjoittaja

Tiistaina alkavassa syksyn budjettiriihessä on jälleen paljon pelissä. Vuoden 2022 veropäätökset, ilmastotoimet ja ratkaisut työvoimapulan helpottamiseksi lienevät tämän budjettiriihen akuuteimpia kysymyksiä. Ne ansaitsevatkin oman tilansa ja paikkansa lähestyvän budjettiriihen kärkinä. Perinteiseen

Kirjoittaja

Kesän aikana kuva koronavuoden 2020 talouskehityksestä on tarkentunut. Markkinoille on tullut myös ennakollista tietoa alkuvuoden kehityksestä. Koronatautitapausten toistuvasta aaltoilusta huolimatta taloutta kuvaavat tiedot ovat yllättäneet myönteisyydellään. Voidaankin jo sanoa, että

Kirjoittaja

Kesä hellii lomalaisia, mutta tietotarpeita kuntien tunnusluvuista, ennusteista tai kuntapäätöksistä voi syntyä myös kesän mittaan. Tähän juttuun onkin koottu ja linkitetty mahdollisimman paljon ajankohtaista materiaalia niin työn sankareille kesäkuukausien ajaksi kuin lomalta palaajille muistin

Kirjoittaja

Kevään tuore kuntatalousohjelma esitteli kuntien ja kuntayhtymien kehitysarvion, joka on selvästi vahvempi kuin viime vuoden syksyllä tai vuosi sitten koronakeväänä laadittu ennuste. Kuntatalous ponnistaa vuoteen 2022 siis varsin hyvältä tasolta. Kuntataloudesta työstettiin kesäkuussa myös uusi

Kirjoittaja

Toukokuun puolessa välissä hallituksen kehysriihilinjaukset saivat lihaa luiden ympärille, kun valtiovarainministeriö julkaisi kauan odotetut kehysmateriaalit vuosille 2022-2025: julkisen talouden suunnitelman, kuntatalousohjelman ja kehyksen taustalle valmistellun Taloudellisen katsauksen