Timo Reina on Kuntaliiton varatoimitusjohtaja.

Timo Reina Twitterissä: @TimoReina

Kirjoittaja

Talouskasvun myönteiset vaikutukset ulottuvat nyt selvästi koko maahan. Alueiden lähiajan kehitysnäkymät ovat työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen raportinkin valossa varsin positiivisia. Mikään seutukunta ei esimerkiksi ennakoi työttömyystilanteen heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana. Pula

Kirjoittaja

Entinen ministeri ja kansanedustaja Kimmo Sasi kirjoitti vappuaattona blogin, jonka olisi ensilukemalta voinut olettaa paremmin sopivan aprillipäivään. Sasi visioi, että jatkossa kuntien kaikki lakisääteiset tehtävät siirretään maakunnille, jolloin Suomen syntyy 18 kuntaa. Nykyisille kunnille Sasi

Kirjoittaja

Eduskunnan joulun alla hyväksymä työttömyysturvan aktiivimalli jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Yhdestä asiasta tunnutaan kuitenkin olevan varsin samaa mieltä: aktiivimalli edellyttää toimiakseen voimakkaita panostuksia työllistymistä edistäviin palveluihin ja toimintaan. Myös perustuslakivaliokunta

Kirjoittaja

Valtiovarainministeriö julkisti tänään eduskunnalle toimitetun esityksen perustuslakivaliokunnan edellyttämästä kuntien omaisuuden kompensaatiomallista. Esityksen mukaan kunnalla on mahdollisuus saada kompensaatiota kunnan omaisuuteen kohdistuneista järjestelyistä, jos kunnan taloudellinen asema ja

Kirjoittaja

Sote- ja maakuntauudistusta sen nykymuotoisen valmistelun alusta asti johtanut, vuoden vaihteessa oikeuskansleriksi siirtyvä alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti käytti viikonvaihteen Helsingin Sanomissa rehellisyyttä ja realismia huokuvan puheenvuoron. Sen eräs kohta kuului, että maakuntien ja kuntien

Kirjoittaja

Viime aikoina vilkastunut keskustelu kuntien ja erityisesti suurimpien kaupunkiseutujen roolista on tervetullutta. Yksi keskeisimmistä kysymyksistä siinä on maakuntauudistuksen myötä muotoutuva työnjako kuntien, maakuntien ja valtion kesken työllisyyden ja elinkeinojen edistämisessä sekä

Kirjoittaja

Energia on välttämättömyys kuntien palveluissa ja meidän jokaisen arjessa. Päiväkodit, koulut ja terveydenhoitorakennukset tarvitsevat lämpöä ja valoa. Kadut on valaistava ja pidettävä puhtaana. On myös huolehdittava koululaisten ruuan ja jätteiden kuljetuksista sekä vesien puhdistuksesta ja

Kirjoittaja

Vietämme tänä vuonna itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlaa teemalla ”Yhdessä”. Aina ei tulla miettineeksi, millainen merkitys kunnallisella demokratialla itsenäisen Suomen polulla on ollut. Paitsi että kunnallinen itsehallintomme on Suomen valtiota reilut 50 vuotta vanhempi, on se ollut keskeisenä

Kirjoittaja

Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Liisa Hyssälä kyseli Ylen Ykkösaamussa lauantaina 8.10.2016, tulisiko kuntien maksaa puolet asumistukimenoista, jotta tontteja kaavoitettaisiin lisää ja asumisen kustannuksia ja siten asumistukimenoja saataisiin hillittyä. Ykkösaamun juttu löytyy täältä. Vaikka