Kuntademokratiaverkosto

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 600 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.

Kuntademokratiaverkosto

Systemaattinen osallisuuden seuranta on mahdollista Osallisuuden mittaamiseksi tarvitaan tietoa sekä osallistumisen mahdollisuuksista, osallisuuden toteutumisesta että osallisuuden tuloksista ja vaikutuksista. Ennen kuin voi käynnistää mittaamisen, tulee toki tietää, millaista ja kenen osallisuutta
Kuntademokratiaverkosto

Vallan Vahtibotti Voitto on Ylen 17.4.2019 lanseeraama robottijournalisti, joka kerää kansanedustajien työtä koskevia tietoja, esimerkiksi puheenvuoroja, uutisia ja poissaoloja. Kansalaiset voivat Voiton avulla seurata yhden tai useamman kansanedustajan eduskuntatyötä. Voitto tuo kansanedustajia
Kuntademokratiaverkosto

Otitko kantaa kesäajasta luopumiseen? Voittiko kantasi, vai onko asia sinulle se ja sama? Loppukesästä eurooppalaiset pääsivät äänestämään kesäajasta. Nopeasti käynnistynyt nettipohjainen äänestäminen keräsi miljoonia kansalaisia antamaan kantansa asiaan, josta liki jokaisella on näkemys. Reilu
Kuntademokratiaverkosto

Ylen heinäkuussa julkaiseman kyselyn tulosten mukaan neljä viidestä haluaa, että koko Suomi pysyy asuttuna. Yle julkaisi uutisen yhteydessä maaseutukunnista esimerkkejä, joille yhteistä on paikallisten asukkaiden panos palvelujen tuottajina ja säilyttäjinä yhteisön voimin. Yhteisöllisyydestä
Kuntademokratiaverkosto

Osallisuuden edistäminen on resurssi-intensiivistä. Jotta pystyy arvioimaan osallistumisen vaikutuksia, arvioinnin on oltava osa osallistumisprosessia. Evaluointi kehittämis- ja oppimisprosessin osana auttaa kuvastamaan prosessin vahvuuksia ja heikkouksia. Kaksi evaluointitapaa Käytännössä
Kuntademokratiaverkosto

Osallistuva kuntalainen on hyvinvoiva asukas, joka kertoo omasta kotikunnastaan sen uskottavimman tarinan Kuntien keskinäinen kilpajuoksu on alkamassa ja suomalaisella kuntasektorilla ollaan uuden edessä, sillä meneillään on isoja muutoksia ja haasteita niin julkisissa rakenteissa, ikärakenteessa
Kuntademokratiaverkosto

Paikallisyhdistysten toimintaan osallistuvat tutustuvat uusiin ihmisiin, saavat osallisuuden kokemuksia, vertaistukea ja neuvontaa mielekkään tekemisen ohella. Monelle yhdistys ja sen toimintaryhmät ovat yhteisö, johon kuuluminen on tärkeää. Yhdistystoiminnalla on positiivinen vaikutus vähintään