Kuntademokratiaverkosto

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 600 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.

Kuntademokratiaverkosto

Otitko kantaa kesäajasta luopumiseen? Voittiko kantasi, vai onko asia sinulle se ja sama? Loppukesästä eurooppalaiset pääsivät äänestämään kesäajasta. Nopeasti käynnistynyt nettipohjainen äänestäminen keräsi miljoonia kansalaisia antamaan kantansa asiaan, josta liki jokaisella on näkemys. Reilu
Kuntademokratiaverkosto

Ylen heinäkuussa julkaiseman kyselyn tulosten mukaan neljä viidestä haluaa, että koko Suomi pysyy asuttuna. Yle julkaisi uutisen yhteydessä maaseutukunnista esimerkkejä, joille yhteistä on paikallisten asukkaiden panos palvelujen tuottajina ja säilyttäjinä yhteisön voimin. Yhteisöllisyydestä
Kuntademokratiaverkosto

Osallisuuden edistäminen on resurssi-intensiivistä. Jotta pystyy arvioimaan osallistumisen vaikutuksia, arvioinnin on oltava osa osallistumisprosessia. Evaluointi kehittämis- ja oppimisprosessin osana auttaa kuvastamaan prosessin vahvuuksia ja heikkouksia. Kaksi evaluointitapaa Käytännössä
Kuntademokratiaverkosto

Osallistuva kuntalainen on hyvinvoiva asukas, joka kertoo omasta kotikunnastaan sen uskottavimman tarinan Kuntien keskinäinen kilpajuoksu on alkamassa ja suomalaisella kuntasektorilla ollaan uuden edessä, sillä meneillään on isoja muutoksia ja haasteita niin julkisissa rakenteissa, ikärakenteessa
Kuntademokratiaverkosto

Paikallisyhdistysten toimintaan osallistuvat tutustuvat uusiin ihmisiin, saavat osallisuuden kokemuksia, vertaistukea ja neuvontaa mielekkään tekemisen ohella. Monelle yhdistys ja sen toimintaryhmät ovat yhteisö, johon kuuluminen on tärkeää. Yhdistystoiminnalla on positiivinen vaikutus vähintään
Kuntademokratiaverkosto

Seitsemän vinkkiä kansalaiskeskustelun järjestämiseksi yhdessä median kanssa Viisikymmentä ihmistä kokoontuu Aamulehden toimituksen viidennen kerroksen kokoustiloihin maaliskuun alussa. Aamulehti ja kirkko järjestävät Tampereella yhteisen dialogisen keskustelutilaisuuden. Sen nimi on Kohtaamiskone