Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MinnaMariaK

Kuntien taloustietojen raportointi siirrettiin Tilastokeskukselta Valtiokonttorille tilastovuodesta 2021 lähtien. Uudistuksen yhteydessä kuntien raportointitaakka paisui massiiviseksi, eivätkä tavoitellut kustannussäästöt ole toteutuneet. Uudistus ei ole toistaiseksi onnistunut toivotulla tavalla

Kirjoittaja

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Tätä ennen tehdään sekä veroprosenttileikkaus koko maan tasolla että siirtolaskelmat kuntakohtaisesti. Laskelmien keskiössä ovat kuntien raportoimat taloustiedot vuosilta 2021–2022. Vuoden takaiseen tapaan kyselyitä on kaksi: 1)