Minnamaria Korhonen 2.12.2021

Tärkeämpääkin tärkeämmät talousarviokyselyt

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Tätä ennen tehdään sekä veroprosenttileikkaus koko maan tasolla että siirtolaskelmat kuntakohtaisesti. Laskelmien keskiössä ovat kuntien raportoimat taloustiedot vuosilta 2021–2022.

Vuoden takaiseen tapaan kyselyitä on kaksi: 

1) Valtiovarainministeriön kysely kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista talousarviovuosilta 2021 ja 2022 14.1. mennessä

2) Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelmatietojen raportointi Valtiokonttorille 15.1. mennessä

Miksi taloustietoja raportoidaan sekä Valtiokonttorille että Tilastokeskukselle?

Valtiokonttorille tehtävässä raportoinnissa taloustietoja ei kerätä sote-uudistuksen näkökulmasta toimialoittain, joten Tilastokeskus kerää valtiovarainministeriön toimeksiannosta erikseen kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannustiedot. Kysely koskee tilinpäätösvuotta 2021 sekä talousarviovuotta 2022, ja tiedot vaikuttavat suoraan kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitukseen vuonna 2023.

Kunnallisveroprosentin leikkaus tehdään valtiovarainministeriön talousarviokyselyn perusteella ja kuntakohtainen rahoituksen siirtolaskelma vuoden 2021 tilinpäätös- ja vuoden 2022 talousarviotiedoilla. Siirtolaskelma kuitenkin tarkistetaan vuoden 2022 tilinpäätöstiedoilla, jotka saadaan Valtiokonttorin palvelusta.

Valtiovarainministeriön kysely ei ole palveluluokittainen, mutta palveluluokitus muodostaa sille perustan. Yksi perusperiaatteista on se, että palveluluokitus on kunnan toimialajaosta ja palveluiden organisointitavasta riippumaton ja taloustiedot raportoidaan luonteensa mukaisilla luokilla.

Ymmärrettävästi kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden väliset yhdyspinnat aiheuttavat useissa kunnissa päänvaivaa. Kohtaavatko henkilöt ja eurot oikeudenmukaisesti siirron tapahtuessa? Onko riittävä rahoitus ja resursointi turvattu molemmilla tahoilla vai jääkö toiselle sopeuttamistarvetta?

Kannustan osallistumaan valtiovarainministeriön 8.12. järjestämään webinaariin, jossa kyselyä ja usein kysyttyjä kysymyksiä käsitellään. Huolellinen vastaaminen valtiovarainministeriön kyselyyn ja Valtiokonttorin raportointeihin ajallaan on tärkeämpää kuin ehkä koskaan aiemmin.

Valtiovarainministeriön webinaari: Hyvinvointialueille siirtyvien tehtävien talousarviokysely kunnille 

Kuntaliiton sote-muutostuki 

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on aiemmin ollut erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MinnaMariaK

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme