Tarja Tenkula on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @tarjatenkula

Kirjoittaja

Suurin osa kunnista (60%) ei käytännössä huomioi ravitsemusta hyvinvointityössään. Tieto selviää Vilma Lappalaisen Helsingin yliopiston gradusta (2022), jossa hän tutki kuntien hyvinvointikertomuksien ravitsemusasioita. Tutkimuksen keskeinen tulos oli, että ravitsemuksen potentiaalia kansanterveyden

Kirjoittaja

Kunnat ovat uuden haasteen edessä terveyden edistämisessä ja hyvinvoinnin vahvistamisessa. Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille kuntien tulee mahdollistaa ja kannustaa kuntalaisia huolehtimaan omasta liikunnastaan, terveellisestä ravinnosta, päihteettömyydestä ja riittävästä unesta