Tarja Tenkula 4.10.2021

Kunnissa rakennetaan hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä

Kunnat ovat uuden haasteen edessä terveyden edistämisessä ja hyvinvoinnin vahvistamisessa. Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille kuntien tulee mahdollistaa ja kannustaa kuntalaisia huolehtimaan omasta liikunnastaan, terveellisestä ravinnosta, päihteettömyydestä ja riittävästä unesta. Uudistuksen myötä resurssit kunnissa eivät lisäänny, vaan kuntalaisten tukeminen tulee rakentaa uudenlaisella yhteistyöllä. Sote-uudistusta koskevaan lakiin on kirjattu ”porkkanarahaa”, niin kutsuttu hyte-kerroin, jolla palkitaan niitä kuntia, jotka panostavat kuntansa ennalta ehkäiseviin palveluihin. Kunnat myös säästävät suoraa rahaa, kun ihmiset pysyvät terveinä ja voivat hyvin.

Perheet sitoutetaan koulun kehittämiseen

Kouluista tulee rakentaa opetus- ja sivistystyön lisäksi hyvinvoinnin kehtoja. Monessa kunnassa koulut tekevätkin aktiivisesti yhteistyötä liikuntaseurojen ja harrastejärjestöjen kanssa tarjoamalla mm. iltapäivätoimintaa ja harrastemahdollisuuksia. Monitoimijaisuus lisää yhteisöllisyyttä ja vahvistaa osallisuutta, mikä puolestaan sitouttaa lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan ja isovanhempiaan koulun kehittämiseen. Liikkuva koulu - sertifikaatti löytyy monen koulun seinältä, mikä on hienoa. Lasten neuvoloiden yhteydessä monet lapsijärjestöt kokoavat lapsiperheitä yhteen ja siten tukevat perheiden arkea ja hyvinvointia. Tätä yhteistyötä tulee vahvistaa kokoamalla kaikki lasten palvelut kunnissa perhekeskus-ajattelun mukaisesti yhteen. Ei ehkä välttämättä saman katon alle, mutta tiiviiseen yhteistyöhön keskenään.

Ennaltaehkäisy tuo säästöjä

Loistavana esimerkkinä kunnasta ikäihmisten toimintakyvyn parantajana ja ylläpitäjänä mainittakoon Kurikka. Kaupunki tarjoaa yli 75-vuotiaille asukkailleen toimintakyvyn parantamiseksi kuntosalikortteja yksityisiin palveluihin. On ajateltu, että euron panostus liikuntaan tuo sen kolminkertaisena takaisin. Uusien laskelmien mukaan summa on jo kuusinkertainen esimerkiksi sydäninfarktien ja diabeteksen ennaltaehkäisyssä tai muistisairauksien vähentämisessä. Myös kaupunkisuunnittelulla ja maankäytöllä on suuri merkitys hyötyliikkumiseen. Turvalliset kevyen liikenteen väylät mahdollistavat pyöräilyn ja houkuttavat kävelemään.

Kuntien kannattaisi kytkeä terveyden edistämistyöhön tiiviisti myös apteekit, koska lääkeasioiden lisäksi farmaseuteilla on paljon tietoa terveellisistä elämäntavoista. Monet apteekit tarjoavat muun muassa mahdollisuuden verenpaineen mittauttamiseen toimipisteessään. Myös erilaiset sähköiset infotaulut sisältävät runsaasti hyvinvointitietoa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry tarjoaa yläkouluille päihdekasvatus- ja pelikasvatusoppitunteja sekä päihde- ja peliaiheisia vanhempainiltoja. Asiantuntevaa tietoa tarvitsevat niin nuoret kuin vanhemmatkin. Kännyköiden aikakaudella tietoa tulee tuottaa myös mobiililaitteisiin. Tästä hyvänä esimerkkinä on Seinäjoen kaupungissa EU-hankerahalla kehitetty EiNi (=ei nikotiinia) -mobiilisovellus nuorille.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja turvallisuuden lisääminen kunnissa on kaikkien kuntalaisten etu. Tämä tulee kirjata laaja-alaisesti kuntien ja kaupunkien strategioihin ja laatia selkeät hyvinvointisuunnitelmat kuntien yhteistoiminnan tiivistämiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

 

Kirjoittajasta lyhyesti

Tarja Tenkula on aiemmin työskennellyt erityisasiantuntijana Kuntaliitossa.