Liisa Ansala 4.12.2020

Avoin hallinto mutta yksityisyyden suoja - ihmisoikeudet 2020-luvulla

10. joulukuuta vietetään kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää. Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin varapuheenjohtaja Liisa Ansala kirjoittaa nykypäivän ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä 2020-luvun paikallishallinnossa:

YK viettää 75-vuotista taivaltaan kuluvana vuonna. Juhlavuosi on nostanut ihmisoikeudet valokeilaan. Onko ihmisoikeuksilla jokin rooli myös paikallistasolla? Entä ylipäätään 2020-luvun Suomessa?

Ihmisoikeuksien teema on vahvasti esillä Euroopan neuvoston työssä, jolla on myös kuntien ja alueiden toimintoon keskittynyt Kunta- ja aluehallintokongressissa. Euroopan neuvoston pääpaikka on Strasbourgissa ja sen tunnetuimpia toimielimiä ovat parlamentaarinen yleiskokous ja ihmisoikeustuomioistuin.

Kongressilla on tärkeä rooli valvoa Eurooppalaisen paikallisen itsehallinnon peruskirjan toteutumista Euroopan neuvoston jäsenmaissa.

Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltioperiaatteet ovat Euroopan neuvoston ja sen toimielinten työn keskiössä. Ihmisoikeustyö on muuttunut 2020-luvun Euroopassa ja se saa jatkuvasti uusia ulottuvuuksia. Teema on ajankohtainen  myös Suomen kunnissa erityisesti vauhdikkaasta digitalisaatiokehityksestä johtuen.

Ihmisoikeusteemat 2020-luvun kunnissa

Kuntien palveluissa tullaan todennäköisesti tulevaisuudessa käyttämään entistä enemmän tekoälyn mahdollisuuksia. Tekoäly ohjaa  jo nyt saamaamme informaatiota ja tekemiämme valintoja. Kuntien on varauduttava valvomaan ja toimimaan kuntalaisten parhaaksi myös tekoälyn käyttöä kehitettäessä.

Toinen tärkeä kuntien huomioitava ihmisoikeuksiin liittyvä asia on henkilötietojen kerääminen, säilyttäminen ja yksityisyyden suojaaminen. Myös mediassa esillä ollut Vastaamon tietomurto on tuonut tiedon suojaamisen tärkeyden esille.

Kolmas tärkeä ihmisoikeusnäkökulma on vapaa pääsy viranomaisten tietoihin. Kuntien on hyvä edistää avoimen hallinnon periaatteiden toteutuminen. Näitä periaatteita ovat esimerkiksi julkisuusperiaate, eli oikeus saada tietoa viranomaisen toiminnasta ja ymmärrettävyysperiaate, eli ajatus siitä että julkisen hallinnon palvelut, uudistukset ja tekstit ovat ymmärrettäviä.

Myös avoimen toiminnan ja avoimen datan periaatteet ovat tärkeitä. Kaikilla kuntalaisilla tulisi olla mahdollisimman esteetön pääsy kunnan tuottamaan ja omistamaan tietoon. Avoimen hallinnon periaatteen mukaisesti kaikki tieto tulee olla yhtäläisesti saatavilla digitaidoista huolimatta. 

Kirjoittaja on Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin varapuheenjohtaja ja Rovaniemine kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

 

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.