Blogi: Mari Ahonen-Walker

Digillä ja jalan - kunnallinen nuorisotyö poikkeusoloissa

Maaliskuun puolivälin hallituksen päätös sulki monien muiden kunnallisten toimipaikkojen ohella myös nuorisotilat. Kunnallisen nuorisotyön ammattilaiset eivät jääneet tilojen sulkeutumista ihmettelemään, vaan käärivät hihat ja siirsivät työnsä nopealla tahdilla muihin ympäristöihin.

Poikkeusolojen nuorisotyö kohtaa nuoria kolmella tavalla. Se toimii digitaalisilla alustoilla monimuotoisissa vapaa-ajan toiminnoissa, jalkautuu ja tavoittaa nuoria julkisista tiloista ja kaduilta sekä työskentelee yksilöllisesti haastavissa tai haavoittuvissa asemissa olevien nuorten kanssa.

Ketterää kehittämistä ja hyviä heittäytymisiä

Kunnissa on poikkeustilanteen myötä otettu ketterästi käyttöön erilaisia digitaalisia alustoja ja sovelluksia. Nuorten käyttämien sosiaalisten median kanavien lisäksi nuorisotyössä hyödynnetään laajasti videoyhteyksiä ja striimaamista. Digitaalisten välineiden ansiosta käytössä on edelleen laaja kirjo nuorisotyön palveluita avoimesta tilatyöstä ryhmä- ja harrastustoimintaan, tapahtumista kulttuuriseen nuorisotyöhön sekä nuorisovaltuustoista aina kohdennettuun nuorisotyöhön asti.  

Yksilötyössäkin hyödynnetään pääasiassa digitaalisia välineitä, mutta harkinnan mukaan nuoren kanssa voidaan kohdata myös kasvokkain. Tämä voi tapahtua esimerkiksi yhdessä ulkoilemalla, jolloin epidemian leviämisen ehkäisemiseksi annetut määräykset ovat helposti huomioitavissa.

Poikkeusoloissa jalkautuva nuorisotyö on korostunut. Siinä työntekijöiden tavoitteena on ohjata jo liikkeellä olevia nuoria kotiin ja edelleen nuorille suunnattujen digitaalisten palveluiden piiriin. Jalkautuva nuorisotyö on usein mukana paikallisen tilannekuvan kokoamisessa sekä ylläpitämisessä ja se tukee osaltaan muiden viranomaisten toimintaa. Jalkautuva nuorisotyö onkin siten merkityksellistä myös kuntien valmiustoiminnan kannalta.

Yhteistyössä on voimaa

Poikkeusoloissa tehtävän nuorisotyön hyviä käytäntöjä, malleja ja apua on viime viikkoina jaettu niin paikallisesti työntekijältä toiselle kuin valtakunnallisesti eri kuntien välillä. Kunnissa kiitelläänkin sekä henkilökunnan heittäytymistä uusien välineiden haltuunotossa että laajaa ja monipuolista yhteistyötä toisten kuntien kanssa.

Käytännössä yhteistyötä on tehty myös järjestöjen kanssa, ja esimerkiksi suurimpien kaupunkien nuorisotyötekijöiden työpanosta on voitu osoittaa järjestöjen ylläpitämiin valtakunnallisiin digitaalisiin kanaviin, kuten Sekasin-chatiin tai Netari-nettinuorisotaloon.  

Nuorisotyö nuorten uudessa arjessa

Nuorisotyö ei siis vastakkaisista huhuista huolimatta ole tauolla, vaan mitä suurimmassa määrin osana nuorten uuttakin arkea. Poikkeusoloissa nuorisotyöllä on vielä ehkä tavanomaista enemmän merkitystä. Nuorisotyössä kuullaan nuorten huolia, tuetaan uudenlaisten rutiinien syntymistä sekä ylläpidetään harrastamista, tarjotaan onnistumisen kokemuksia ja mielekästä tekemistä.

Nuorisotyön avulla ennaltaehkäistään monia nuorten ongelmia ja helpotetaan perheiden arkea. Näiden lisäksi yhdessä tekemisellä ja siitä syntyvällä ilolla saa - ja pitää olla - osa nuorten elämässä myös epävarmoina ja poikkeuksellisina aikoina.

 

Kuntaliitto selvitti kunnallisen nuorisotyön toimintaa poikkeusoloissa viikolla 13. Yhteenveto on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

 

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on aiemmin työskennellyt erityisasiantuntija Kuntaliitossa.