Mari Ahonen-Walker 1.2.2023

Nuoret tarvitsevat tietoa politiikasta

Suomessa nuorisotutkijat ovat pitkään tarkastelleet nuorten erilaisia vaikuttamistapoja. Nuorten osallisuudesta ja toimijuudesta ollaan kiinnostuneita. Yksi erityisen tärkeä teema ymmärtää on nuorten tyypillisesti vanhempia ikäluokkia matalampi äänestysaktiivisuus. 

Nuorisotutkijat ovat myös havainneet, että nuorten luottamus tai epäluottamus sekä aktiivisuus ja passiivisuus kasautuvat ja eriytyvät nuorten taustan mukaan. Iällä, sukupuolella, omalla ja perheen toimeentulolla sekä asuinpaikalla on merkitystä siinä, millaiseksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi nuoret kasvavat.  

Nuorten yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen voidaan vaikuttaa 

Viime vuosina nuorten kiinnostus politiikkaa ja vaikuttamista kohtaan on ollut kasvussa. On myös todettu, että koulujen demokratiakasvatuksella voidaan tasoittaa nuorten välisiä eroja ja lisätä nuorten yhteiskunnallista osallistumista.  

Nuoret tarvitsevat tietoa politiikasta, mahdollisuuksia keskusteluun itselleen tärkeistä teemoista sekä kokemuksia osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista. Vaikka alaikäisillä nuorilla on muita rajatummat mahdollisuudet vaikuttaa, heitä pitää valmentaa myös tulevaa yhteiskunnallista aktiivisuutta vahvistaen.  

Tiedämme itsekin, kuinka paljon helpompaa on osallistua toimintaan, joka on itselle entuudestaan tuttua, kuin astua ovesta kokonaan uuteen ja itselle vieraaseen maailmaan. Nuorten vaalit ovat yksi oiva tapa tutustuttaa nuoria vaaleihin, eri puolueisiin ja eduskuntavaalien ehdokkaisiin.  

Kun koulut ja oppilaitokset sekä erilaiset nuorisotoimijat järjestävät nuorten vaalit, alaikäiset nuoret saavat konkreettisen kokemuksen äänestämisestä ja vaalitoimitsijoina toimimisesta. Näin äänestyspaikan oven avaaminen ei tunnu enää niin vaikealta silloin, kun nuori voi käyttää ääntään vaaleissa.   

Hyvillä neuvoilla kohti nuorten omia vaaleja  

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin järjestämä Nuorten vaalit on konkreettinen väline, joilla madalletaan nuorten kynnystä osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja äänestämiseen. Nuorten vaalit järjestetään tänä vuonna kevään eduskuntavaalien yhteydessä 6.–17.3.2023. 

Nuorten vaalien järjestäminen on mahdollista toteuttaa järjestäjälle itselleen sopivana ajankohtana 6.–17.3.2023 välillä. Me Kuntaliitossa olemme tapahtuman kumppani ja kannustamme kuntien alaikäisten nuorten kanssa työskenteleviä toimijoita ilmoittautumaan mukaan. Ilmoittautuminen on auki 10.2. asti. Sivuilta saa lisäksi konkreettisia ohjeita tapahtuman järjestämiseen.   

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on aiemmin työskennellyt erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

 

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme