Hanna Tainio 6.4.2020:

Kunnille taattava työrauha koronaepidemian keskellä

Koronavirus on lyhyessä ajassa ajanut kunnat poikkeukselliseen tilanteeseen sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Kuntiin kohdistuukin tällä hetkellä valtava paine selviytyä nopeaa reagointia vaativista, koronaepidemian tuomista haasteista. Kaikki voimavarat on suunnattu koronaepidemian hoitoon.

Samaan aikaan kunnissa viimeistellään hankesuunnitelmia ja avustushakemuksia sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avaamiin tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisohjelman ja rakenneuudistuksen valmistelua tukevan yhteistyön valtionavustushakuihin. Haut umpeutuvat huhtikuussa. Lisäksi STM on avannut jälleen uusia, kuntien kannalta tärkeitä, valtionavustushakuja, joiden määräaika on touko-kesäkuun vaihteessa. Haut kohdistuvat tärkeisiin kohteisiin, kuten lastensuojelun kehittämiseen, vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluihin sekä sosiaalihuollon ammattilaisten kirjaamisvalmennuksiin.

Kevään ja kesän 2020 aikana on vielä odotettavissa uusia hakuja, jotka kohdistuvat esimerkiksi asunnottomuutta vähentävien sote-palveluiden kehittämiseen, mielenterveysstrategian toimeenpanoon sekä työkykyohjelmaan.

Kaikki nämä toiminnalliset hankkeet ovat toki kannatettavia, mutta kokonaistilanne huomioiden kunnissa on vain vähän, jos lainkaan, edellytyksiä keskittää resursseja hakemusten valmisteluun tai uusien kehittämishankkeiden käynnistämiseen.

Kuntaliiton kunnille tekemän kartoituksen perusteella uusien hankehakujen siirto syksyyn tai loppuvuoteen on nyt kuntien kannalta äärimmäisen tärkeää. Samalla kunnille ja kuntayhtymille tulee antaa työrauha viimeistellä tärkeät tulevaisuuden sote-keskus ja rakennehakemukset valmiiksi. Näissäkin valtionavustushakemusten jättämiseen tulee olla aluekohtainen mahdollisuus hakuaikataulun pidennykseen tilanteissa, joissa hakemusten viimeistely ei yksinkertaisesti ole mahdollista huhtikuun loppuun mennessä.

Koronavirustilanne syö kokonaisvaltaisesti kuntien resursseja ja tällä hetkellä kaikki ne toimet, joilla koronavirustilanteeseen pyritään vastaamaan, ovat esisijaisia. Kuntien viesti on selvä: aika ei riitä hankehakemusten tekemiselle tai kehittämisprojekteille. Kunnissa tulee myös olemaan haasteita toimeenpanna isoja hankkeita niin kauan, kuin koronaepidemia on käynnissä. Näin ollen myös hankkeiden käynnistämistä ja toimeenpanoa tulee voida säätää alueen mahdollisuuksien ja toimintakyvyn mukaan.

Pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että kunnat eivät kykene edes hakemaan niille tärkeitä rahoituksia, sillä aikaa huolelliseen valmisteluun ei yksinkertaisesti vallitsevassa tilanteessa ole. Nyt on erityisen tärkeää, että kuntakentältä tulevaa viestiä kuunnellaan myös miniteriöissä erityisen tarkalla korvalla. Kaikki lisäkuormitus pitää minimoida.

Kaikkia alueita koskien valtionavustuspäätöksiin olisi nyt myös tarpeellista saada väljyyttä niin tosiallisten käynnistys- ja toteutusaikataulujen kuin avustuskohteiden osalta. On kaikkien etu, mikäli avustuksia voidaan allokoida myös korona-tilanteesta palautumisessa tarvittavaan kehittämis- ja yhteistyöhön ilman ylimääräistä muutoshakemuskierrosta.

Kunnissa on nyt keskitettävä kaikki voimavarat koronaepidemian hoitoon ja tulevat kuukaudet on syytä rauhoittaa tällä hetkellä toissijaisilta tarpeilta. Kuntalaisten terveys on nyt etusijalla, kehittämishankkeiden aika tulee, kun kriisistä on selvitty.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on Kuntaliiton varatoimitusjohtaja.

Twitterissä: @HannaTainio