Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen 22.10.2020

Pandemia on käännekohta, josta ei ole paluuta - nyt tarvitaan käänteentekijöitä

Pandemia on käännekohta, josta ei ole paluuta, sanoo Joona Räsänen

Vaikka covid-19 sairautena ei muuttaisi meitä peruuttamattomasti, pandemian moninaiset seuraukset muuttavat. Millainen muutos on, ja miten kaupunkien ja toisaalta pienempien kuntien pitäisi siihen suhtautua? Siihen haettiin vastauksia Kuntaliiton keskellä koronan ensimmäistä aaltoa käyntiin polkaisemassa ennakointityössä. Tänään saamme lukea ennakoinnin tuloksista ja moninaisista tulevaisuuskuvista kuudessa eri teemassa Kuntaliiton julkaisemasta raportista.
 
Pandemian alusta lähtien on nähty, kuinka korona osuu kipeästi moniin yrityksiin, ja yhä suurempi osa ihmisistä on vaarassa jäädä työelämän ulkopuolelle. Koronakriisi jakaa yritykset voittajiin ja häviäjiin: osa lomauttaa koko henkilökuntansa, joillakin menee paremmin kuin koskaan.

Koronakriisi on osoittanut kaupunkien resilienssin ja uudistumiskyvyn olevan uudenlaisten vaatimusten edessä – millä tavoin kaupunkien muuntautumis- ja uudistumiskykyä tuetaan enemmän ja vastataan samalla ekologiseen kriisiin?
 
Pandemia kohtelee maailmaa epätasa-arvoisesti myös kasvattaen digitaalista kuilua sekä ihmisten että alueiden välillä.

Kaiken keskellä pitäisi etsiä kiireesti ratkaisuja polttavaan ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen, joiden hillitseminen etenee tuskastuttavan hitaasti. Tikittäviä aikapommeja löytyy muualtakin: esimerkiksi koronan jättimäiseksi kasvattamasta hoitovelasta.

Kun katsotaan kauemmas tulevaisuuteen, koettelemuksemme voi nähdä monilta osin myös uuden alkuna. Oleellista on se, miten tasa-arvoista tulevaisuutta rakennetaan yhdessä kaupunkilaisten, kuntalaisten ja eri sidosryhmien kanssa.

Digisprintissä piilevät valtavat mahdollisuudet entistä osallistuvampaan demokratiaan – miten erilaisista digitaalisen osallistumisen mahdollisuuksista tehdään kuntalaisille arkinen tapa hoitaa asioita ja osallistua yhteisen hyvän rakentamiseen? Parhaimmillaan digipalvelut luovat lisää myös yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen mahdollisuuksia.
 
Ennakointityöhön osallistuneet kaupunkien ja kuntien edustajat ovat myös ansiokkaasti etsineet konkreettisia ratkaisuja näihin haasteisiin vastaamiseksi. Toimenpidelistalta löytyy muun muassa, kuinka keskustellaan rohkeasti työn tekemisen muodoista ja yksilöllisistä tarpeista – muuttuva työ kysyy muuttuvia toimintatapoja tai kuinka kaupungista tehdään yhdessä yritysten kanssa elävä kohtaamispaikka keksimällä muun muassa tyhjentyville toimitiloille uusia luovia ja räätälöitäviä käyttötapoja. 
 
Kuntaliiton koordinoima ennakointiprosessi viitoittaa tietä kuntien tulevaisuuteen koronan jälkeisessä maailmassa, ja se viritettiin palvelemaan sekä kuntien että Kuntaliiton strategiatyötä. Kunnille työ tarjoaa hyvän näköalan ennakoida tulevaisuutta uudella valtuustokaudella kuntastrategioiden uudistamisen yhteydessä. Aineistoa hyödynnetään Kuntaliiton vuoden 2021 strategisten toimenpiteiden suuntaamisessa ja keskustelussa tulevaisuuden kunnasta ja sen tehtävistä. 
 

Joona Räsänen, Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja
 

Kirjoittaja
miten pandemia muuttaa meitä? Kuvituskuva teemaan

Tässä blogisarjassa Kuntaliiton sekä kaupunkien ja kuntien asiantuntijat avaavat pandemian pidemmän aikavälin vaikutuksia. Mitä tapahtuu työlle, taloudelle, vallalle ja kaupungeille koronapandemian seurauksena? Miten pandemia vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, entä teknologiseen muutokseen?

LIsätietoja raportista Korona ja tulevaisuuden kunnat - käänteitä ja käänteentekijöitä