Tuula Jäppinen, Maria Malho ja Kaisa Schmidt-Thome 5.3.2020

Skenaariopeli – Vuorovaikutteinen menetelmä kaupunkien ennakointityöhön

skenaariopeli

Kaupungistuminen, muuttuva työelämä, kansainvälinen muuttoliike ja teknologinen murros vaativat kaupunkien päättäjiltä reagoinnin sijaan pitkän aikavälin suunnittelua. Kuntaliitto on yhteistyössä ajatushautomo Demos Helsingin kanssa kehittänyt kaupungistumisen tulevaisuusskenaarioihin pohjautuvan pelin, jonka avulla kaupungit pystyvät ennakoimaan tulevaa niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla. Pelin ääreen voi kutsua paitsi virkamiehiä ja päättäjiä myös muita kaupunkien keskeisiä sidosryhmiä. Peliä voi pelata omalla porukalla tai haastaa rakkaimmat kilpakumppaninsa mittelöön: Minkä kaupungin tiimi tekee parhaita strategisia siirtoja? Mistä aineksista kaupunkien menestystarinat rakentuvat?   

Demos Helsinki julkaisi vuoden 2018 marraskuussa raportin Suomen kaupungistumisen tulevaisuusskenaarioista vuoteen 2039. Skenaariot laadittiin osana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) kaupunkitutkimushankkeita (URMI ja BEMINE). Skenaariot laadittiin ajattelun apuvälineiksi helpottamaan systemaattisen tulevaisuuskeskustelun käymistä. Ne kuvaavat mahdollisia tulevaisuuksia, mutta eivät perustu laskelmiin tai mallinnukseen, eikä niillä pyritä arvioimaan vaihtoehtoisten kehityskulkujen todennäköisyyttä. Kaupungistumisen käännekohdat -raportissa esiteltiin neljä skenaarioita: Perusura, Muuttovoiton tahdittama maa, Tunnin teknologia-Suomi ja Pirstaloituneen työn metropolialue. Skenaariot on esitetty tietyn tulevaisuuskuvan ja sinne johtavan loogisen polun yhdistelminä.

Skenaarioiden pohjalta on rakennettu lautapeli, jonka kautta kaupungit voivat eläytyä skenaarioihin ja pyrkiä menestymään niiden puitteissa pelin kullakin aikakaudella. Fyysinen peli käsittää sarjan pelilautoja (kullekin kaupungille ja sen läpikäymälle aikakaudelle) ja korttipakkoja (aikakausittain vaihtuvat muutos- ja asukaskortit sekä pelissä menestymisestä kertyvät palkintokortit).

Pelin muutoskortit kertovat, millaisiin ilmiöihin ja ongelmiin kaupungin täytyy varautua, ja pelaajat tekevät sen perusteella strategisia siirtoja. Tiimi joutuu neuvottelemaan keskenään ratkaisuista ja niiden seurauksista kaupungin asukkaille. Huolella suunniteltu pelikokemus herättää kaupunkien kehittäjät ajattelemaan, miten suuria muutoksia kaupungeissa voi tapahtua seuraavan 20 vuoden aikana, ja minkälaisia yhteisvaikutuksia eri ilmiöillä on. Peliä voi pelata esimerkiksi järjestämällä parituntisen mittelötilaisuuden, jossa kukin tiimi syventyy heille arvottuun tai osoitettuun skenaarioon. Pelin on tarkoitus toimia pidemmän tähtäimen tulevaisuusorientaation ja ilmiölähtöisyyden tukena ja kirittää keskustelua. Kaupunkikohtaisten tiimien kautta päästään kiinni geneerisiin kysymyksiin kaupungistumisesta ja kaupunkien mahdollisuuksista rakentaa mieluisia tulevaisuuspolkuja. Pelillistetty mittelötilaisuus voi toimia simulaationa yhteistoiminnallisesta muutoskyvykkyydestä kompleksisessa tilanteessa.

Vaikka kaupunkien todellinen muutoskyvykkyys mitataan pelisalien ulkopuolella, harjoittelu tehnee tässäkin asiassa mestarin. Toivomme, että kaikkien käytettävissä oleva skenaariopeli auttaa visioidemme tulevaisuuden kaupunkien todeksi tekemisessä.

Kiitoksen yhteistyöstä pelin kehittämisessä

Idea kaupunkien haastamisesta leikkimieliseen kisaan tulevaisuusskenaarioiden tiimoilta syntyi toukokuussa 2019 URMI-hankkeen ennakointiseminaarin keskustelun tiimellyksessä. Kun Kuntaliitto ja Demos Helsinki kehittelivät ideaa eteenpäin, päätettiin rakentaa peli, jonka kautta kaupunkien olisi eläydyttävä heille satunnaisesti valikoituvaan skenaarioon ja pyrkiä menestymään sen puitteissa. Skenaarioraportin pohjalta luotiin lautapeli yhteistyössä pelillisyyteen erikoistuneen palvelumuotoilija Sauli Anetjärven kanssa. 

Peliä testattiin Turun kaupungin konsernihallinnon ja sen sidosryhmien kanssa lokakuussa 2019. Testivaiheessa kerätyn palautteen perusteella skenaariopelin pelimekaniikka ja -materiaalit viimeisteltiin. Skenaariopeli lanseerattiin Kaupunkien tulevaisuusmittelöksi nimetyssä tapahtumassa, joka toteutettiin osana kansallista kaupunkipoliittista yhteistyöprosessia. Helsingissä tammikuussa 2020 järjestetty tapahtuma oli samalla mahdollisuus haastaa niin kaupunkeja kuin kansallista kaupunkistrategiaa valmistelevia tahoja pitkän tähtäimen ilmiölähtöiseen ajatteluun. Mittelöön osallistui lähes 50 henkeä, joista muodostettiin kahdeksan sekajoukkuetta. Mukana oli edustajia 18 kaupungista ja kaikista kaupunkipoliittiseen yhteistyöhön osallistuvista ministeriöistä. Kiitos kaikille osallistujille paneutumisesta kaupunkien mahdollisiin tulevaisuuksiin!

Tutustu peliin tarkemmin täällä ja Tulevaisuusmittelöön täällä. 

Tuula Jäppinen (HHT) toimii Kuntaliiton innovaatio-asiantuntijana. Hän työskentelee kuntien strategia-,  kokeilu- ja ennakointitoiminnan parissa. Jäppinen on Tampereen yliopistosta valmistunut hallintotieteilijä, joka väitteli kuntien käyttäjälähtöisestä innovaatiotoiminnasta.

Kaisa Schmidt-Thomé (TkT, FL) on kaupunkitutkija, joka työskentelee vanhempana asiantuntijana Demos Helsingillä, Urban Transformations-tiimissä. Kaisan ydinosaamista ovat monitieteinen kaupunkitutkimus, tutkimuksen yhteiskunnallinen vuorovaikutus sekä monialainen kaupunkikehittäminen.

Maria Malho (VTM) työskentelee asiantuntijana kaupunkien tulevaisuuksien parissa, Demos Helsingin Urban Transformations -tiimissä. Maria on erikoistunut tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin kuten ennakointiin ja tulevaisuusskenaarioihin.

Kirjoittajasta lyhyesti

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.