Blogi: Jarkko Lahtinen 29.9.2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat jälleen

Hallitus päätti budjettiriihessä alentaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 70 miljoonalla eurolla. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi alustavan esityksensä maksualennuksen toteuttamisesta 28.9.2020. Ehdotuksen mukaan tulorajoja korotetaan 31 prosentilla. Samanaikaisesti toisen lapsen enimmäismaksu lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin. Asiaa koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa lokakuun loppuun mennessä. Toivon mukaan lakiesityksen ohessa täsmennetään, miten tuoreesta toimenpiteestä aiheutuvat tulomenetykset korvataan kunnille.

Esillä olleessa esityksessä on mainittu tulorajat, jolloin maksua ei tule ollenkaan. On kuitenkin syytä muistaa, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan alle 27 euron maksuja ei voi periä. Samalla korkein mahdollinen maksu voi olla enintään 288 euroa. Alla olevassa kuvassa esitetään tällä hetkellä oleva tuloraja 27 euron maksulle ja tuloraja sille, milloin maksu voi olla 288 euroa. Tuloraja määräytyy perhekoon mukaisesti.  

Mikäli perheeseen kuuluu kaksi vanhempaa ja yksi lapsi, on maksu 27 euroa, jos perheen yhteenlasketut tulot ovat 3008 euroa. Esityksen mukaan tämä tuloraja nousee 1.8.2021 alkaen 3862 euroon. Vastaavasti ylin maksu voidaan periä yhteensä 5443 euron tuloilla ja 1.8.2021 alkaen 6297 euron tuloilla. Maksuun vaikuttavat myös kuntien eri maksuportaat eli minkä verran varhaiskasvatusta varataan viikoittain. Asiakasmaksulain mukaisesti, jos lapselle on varattu varaiskasvatusta keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, voi maksu olla enintään 60 % laskennallisesta maksusta. Vastaavasti jos varhaiskasvatusta on varattu keskimäärin vähintään 35 tuntia viikossa, voidaan periä tulojen mukainen korkein maksu.

Muutos vaikuttaa eri tavoin eri kuntien maksutuottoihin. Kuntien on jo hyvissä ajoin ryhdyttävä pohtimaan maksutuottojen menetystä ensi vuoden osalta, jolloin vaikutus alkaa vasta elokuun alusta. Vuoden 2022 osalta vaikutus on kokovuotinen. Lisäksi kunnissa on pohdittava asiakkaiden omavastuuosuuksia yksityisen varhaiskasvatuksen osalta. Asiakasmaksulaki ja tuore maksualennus ei koske yksityistä palveluntuottajaa. Kunnissa on kuitenkin ratkaistava, millä tavalla yksityinen toiminta on jatkossakin riittävän tasapuolinen vaihtoehto kaikille perheille vai halutaanko asiakkaiden omavastuuosuuksien antaa kasvaa suhteessa kunnan perimään asiakasmaksuun. Onko yksityinen palvelutoiminta edelleen vaihtoehto kaikille perheille vai vain parempituloisille? Mahdollinen kuntien asiakasmaksutuottomenetysten kompensaatio ei koske sitä, jos kunta tekee muutoksia palveluseteliin tai yksityisen hoidon tuen kuntalisään.

Vaikka muutos on perheille suotuisa, ei varhaiskasvatuksen järjestämisen kustannukset pienene pikemminkin päinvastoin. Valtion on turvattava rahoitus varhaiskasvatuspalvelun toteuttamiselle.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä @JLtwiitti

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.